1661-68

ماهنامه عاشقانه 35 ساله شد

1661-70

هفته گذشته ماهنامه فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی عاشقانه سی و پنجمین سال انتشار خود را آغاز کرد.
این نشریه پربار که با همت و مدیریت احمد آدم و سردبیری آزیتا افهمی سالهای بسیاری را پشت سر گذاشته، کوشیده تا در حفظ زبان و فرهنگ ایرانی گام بردارند.
آزیتا افهمی در یادداشت خود می نویسد، عشق و اعتقاد به حفظ و توسعه زبان فارسی و آگاهی فرهنگی و اجتماعی سرلوحه کارمان بوده است.
انتشار سی و پنجمین شماره عاشقانه را به همکاران عزیزمان احمد آدم، آزیتا افهمی و همه همکاران شان تبریک می گوئیم و برایشان موفقیت های بیشترآرزو داریم.

خواننده ای رکوردشکن بروی سوشیال میدیا

1661-69

رامشا شفا Ramsha خواننده ای جوان که زیر طوفانی از دلهره و ترس به صحنه موزیک پا گذاشته، اینروزها با آهنگهایی که اجرا کرده و در سوشیال میدیا رکوردی بزرگ چند میلیونی برجای گذاشته است.
رامشا که در 12 سالگی تحت فشار تن به ازدواج میدهد صاحب دختری میشود، سرانجام روزی خود را به سرمزین های آزاد میرساند، او یک ازدواج نافرجام دیگر هم درکارنامه زندگی خود جای میدهد و تا زمانی که دختر خود را از افغانستان بیرون نمی آورد، نمی خواند، صدایش دلنشین و متفاوت است خود شعر می سراید، از غم می سراید، از آوارگی، از فرار، و وقتی اولین آهنگ خود «آرزو» را ارائه میدهد با 2 میلیون و نیم بیننده روبرو میشود.
آشنایی با اندی و اجرای آهنگ مشترک به من انرژی و موفقیت ممتاز زیادی داد. امکان اجرای کنسرت پیدا کردم. اجرای آهنگهای بیا، کاش دلت، عاشقانه ها، به زبان های پشتو و فارسی، مرا به سوی موفقیت برد ولی هنوز خود را در آغاز راه می بینم و برنامه های مفصلی در پیش دارم.