1440-53

فاجعه عملیات تروریستی در فرانسه

1440-54

انچه هفته پیش در فرانسه روی داد یک عمل تروریستی بود که بوسیله افراطیون مذهبی مسلمان انجام گرفت و عملاً ثابت شد که این گونه عملیات مورد تایئد اکثریت مسلمین نمی باشد چه دیدیم روز یک شنبه هزاران مسلمان در کنار مسیحیان، یهودیان و بیخدایان علیه کشتار و تروردر پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در کنارهم به راه پیمایی اعتراضی پرداختند و جهانیان نیز در طیف راست و چپ ومیانه عمل ترور را محکوم کردند. دلایل سیاسی، مذهبی و اجتماعی مسئله بکنار عمل کشتن بهر دلیل محکوم است، طبعاً این بار اول نمی باشد و بار اخر هم نیست که مردم بیگناه گرفتار گلوله تروریستها شدند، و این عمل فجیع پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد چون اتفاقی دیگرجایگذین این فاجعه خواهد شد، انچه اهمیت دارد و باید مراقب بود به فراموشی سپرده نشود آزادی قلم است، آزادی قلم تنها شعار نباید باشد، آزادی قلم نوشتن در باره پیامهای دیکته شده دولتیون نمی باشد، آزادی قلم تفسیراشعار حافظ و یا بحث در باره قیمت املاک و گرانی نفت و یا برنامه های هنری و کنسرت ها نمی باشد، قلم ازاد نگهبان و نگهدار سلامت و صلابت جامعه آزاد است قلم پایگاه و پناه گاه بی پناهان است، بهمین صورت مدافع حقوق همه اقشار است و حقایق را به اطلاع مردم رساندن و از خود سانسوری اجتناب کردن است – و هنگامی که قوانین اجراء نمی شوند قلم آزاد باید هشدار دهد، در مورد فاجعه پاریس باید گفت مقامات فرانسوی باید کسانی که شهروند فرانسه هستند و بصورت مزدور به خاورمیانه می روند و در جنگهای محلی انجا شرکت می کنند هنگامی که بر می گردند باید طبق قوانین کشور با انها رفتار کند هیچ شهروند اجازه قانونی ندارد که برای کشوری دیگر در جنگ ای شرکت کند، این قانون شامل حال 15000 مزدور ای می باشد که در خاورمیانه می جنگند و پس از مدتی به کشور خود بر می گردند و به زندگی عادی خود ادامه می دهند، همین افراد در بیشتر موارد تبدیل می شوند به “تروریست خانگی” و این نوع فاجعه ببار می آورند که در پاریس شاهد آن بودیم، اما این داستان سر درازی دارد و تا قانون به اجراء در اید مدتها طول خواهد کشید و شوربختانه باز هم از این نوع فجایع را شاهد خواهیم بود.

نمایشگاه عکسهای دزیره تهرانی‌ در گالری سیحون

1440-55

آنچه در این گالری مشاهده می‌‌کنید ، ر‌ه آورد اولین سفر دزیره تهرانی‌ است که در سال ۱۹۹۵ در شهر لوس آنجلس چشم به جهان گشود .
اشتیاق او به عکاسی و فیلم برداری در دوره تحصیلات متوسطه شکوفا شد و اکنون به تحصیلات دانشگاهی خود در دانشکده کالیفرنیا در سانتا کروز ادامه می‌‌دهد .
دزیره در سال گذشته با اشتیاق فراوان به همراه والیدینش به ایران سفر کرد و از آثار تاریخی‌ اصفهان و کاشان دیدن کرد و مجذوب تاریخ کهن و پر مایه ایرانی‌ که پشت سر اوست گردید .
دزیره به تبار ایرانی‌ خود ارج می‌نهد و بدان مفتخر است .
اولین نمایشگاه آثار دزیره در گالری سیحون با استقبال روبرو شد.