1443-66

مرتضی طاهری درکوما

1443-67

مرتضی طاهری هنرمند قدیمی و تنبک نواز با سابقه، هفته قبل بخاطر سکته مغزی به بیمارستان تارزانا انتقال یافته و اینک درحال کوما بسر می برد.
مرتضی طاهری با بسیاری ازهنرمندان همکاری دیرینه و بقولی 60 ساله داشته و در سالهای اخیر بدلیل درد شدید در ناحیه دستهایش با کالج بار، در شهر فعال بود ولی در یکی دو سال گذشته فعالیت کاری و هنری نداشت ولی همسر وفادار و همیشه یاورش با او بود.
آرزو می کنیم مرتضی طاهری عزیز سلامت خود را بازیابد.

سخنرانی در مورد رویدادهای خاورمیانه

1443-69

روز 28 ژانویه در محل کتابخانه انجمن ایرانیان ارمن تبار لوس انجلس یک سخنرانی هشت ساعته صورت گرفت که اساساً برای توضیح و بیان مسائل و رویدادهای خاورمیانه جهت آگاهی و آموزش افرادی بود که در دستگاه ها و تشکیلات گوناگون رسمی فعال هستند و در امور کار روزانه به نحوی با اینگونه مسائل روبرو می شوند، مسائل و مشکلات منطقه بحرانی خاورمیانه بررسی و تحلیل گردید و پیش نهاد و راه چاره در حد ممکن و معقول برای برخورد با این دشواریها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت شرکت در این جلسه و جلسات مشابه دعوتی است و عمومی نمی باشد، یکی از سه سخنران درآن روز همکار ما در مجله جوانان دکتر رابرت بامبان بود که در مورد تفاوت و برخورد عقاید و باورها بین شرق و غرب بحث و تفسیر کردند.

1443-70

نمایشگاه آثار نقاشی استر و محمد علینژاد در گالری سیحون

1443-71

روز شنبه ۷ فوریه از ساعت ۴ تا ۸ شب ، نمایشگاه آثار نقاشی و سرامیک استر و سفال‌های محمد علینژاد، در گالری سیحون گشایش می‌‌یابد و به مدت یک هفته بر پا خواهد بود.
ورود برای عموم آزاد است.

Seyhoun Gallery: 9007 Melrose Ave., West Hollywood CA 90069

 1443-72

1443-73