1451-76

1451-79

نوروز امریکایی

1451-77

نمایش جشن نوروزی که شهرام بروخیم با عده ای از بازیگران با استعداد برای عید تهیه کرده بود، اگرچه برای روزهای اول عید آماده نشد اما تا قبل از سیزده بدر برای رادیو جوانان بصورت رادیوئی و برای تلویزیون مرسی بصورت تصویر و صدا آماده شده است. این نمایش قصه یک خانواده ایرانی است که فرزندشان هیچوقت با عید و نوروز باستانی آشنا نشده و وقتی با رسوم نوروز آشنا میشود عاشقانه آنرا با دوستان جشن می گیرد. نمایش وقتی که دو خواهر با یک پسر مکزیکی عید را جشن می گیرند بُعد تازه ای می گیرد.
در نوروز آمریکایی علاوه بر شهرام بروخیم سارینا تاجی، شیما موسوی، سارا تاجی، امیر طبیبان، شهرزاد انصاری، سارا سلامت پور، هومن طبیبان بازی می کنند که با همکاری «7th پروداکشن» ضبط شده است.

آزیتا شیرازی درهر صحنه ای موفق و محبوب است

1451-78

سالهاست آزیتا شیرازی را در صحنه های مختلف جامعه ایرانی می بینیم، در رادیو بدلیل تسلط و آگاهی وصدای دلنشین در تمام سالهای گذشته موفق بوده، در تلویزیون با همین تجربه ها، تخصص ها درخشیده است.
آزیتا در حرکت های اجتماعی هربار روی صحنه آمده با تسلط و توانایی ویژه، رویدادها را ارائه کرده است نمونه اش همکاری تازه او با مری آپیک در جشنواره نوروزی لس آنجلس دردان تاون بود، که چون همیشه روی صحنه آمد و همه مراحل برنامه را با خونسردی خاص و درعین حال دلنشین و جذاب پیش برد و دیدیم که مردم چه تشویق جانانه ای از او بعمل آوردند.

1451-112