1410-70

1410-72

شهر کاستامسا، کالیفرنیا، ایالت متحده امریکا- «یک اعتراض دسته جمعی بسیار قابل ملاحظه ای بود» این جمله ای بود که یکی از سخنگویان مسئول اعتراض دسته جمعی اورنج کانتی در روز شنبه چهاردهم جون 2014بدلیل سوءاستفاده نا معقول روبرتو کوالی از لوگوی مقدس صوفیان بیان کرد. این اعتراض آرام و صلح آمیز در سات کوست پلازا (South Coast Plaza) و درجائی که بوتیک روبرتو کوالی واقع شده انجام گردید. با تائید مسئولین مجتمع خرید، اعتراضات، دقیقا در مقابل فروشگاه روبرتو کوالی و همچنین خارج از محوطه مجتمع خرید در ادامه این نوع استفاده توهین آمیز از سمبل مذهبی و ثبت قانونی شده این فرقه بعمل آمده بودانجام گردید.
تظاهرکنندگان که بدلیل این عمل نا معقول بسیار با انرژی و با شور و حال این عمل را انجام می دادند باعث پارک اتومبیل ها و الحاق مردمی به جمعشان گردیدند که با کنجکاوی پرس و جو می کردند و اقدام به امضای عرضحال آن لاین برعلیه روبرتو کوالی گردید وبعضی حتی به جمع معترضین پیوستند. این نوع حرکت، تظاهرات اورنج کانتی را بسیار فوق العاده جلوه داده بود.
علت اصلی این تظاهرات بالا بردن آگاهی عموم مردم و همچنین خود روبرتو کوالی میباشد که دانشجویان صوفی آن را چنان برانگیخته که آنها حاضر نیستند که از کنار آن گذشته و درادامه سوء استفاده های غیر معقول این سمبل مذهبی بین المللی و شناخته شده بی تفاوت باقی بمانند. این سمبل ارائه دهنده علامت الله، قلب، تعادل، همآهنگی وعشق میباشد. این علامت پیوستگی مستقیم به موروثی 1400 ساله دارد که مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، مدرسه اسلامی عرفانی به آن وابستگی داشته وقدمت اسناد آن به 150 سال وثبت قانونی آن مدت 27 سال میباشد.
روبرتو کوالی از این علامت بعنوان سمبل و لوگوی خط جدید تولیدی خود “Just Cavalli”  استفاده کرده است.او متذکر گردید که این سمبل  در حال حاضر ارائه دهنده «نیش مار» میباشد که به معنی گناه اولیه و یا گناهان کشنده میباشد. این کاملا در جهت مخالف معنی واقعی است که صوفیان در نظر دارند که بصورت بسیار وحشتناک وتوهین آمیز در رابطه با این گروه بسیار صلح طلب میباشد. برای برگزارکنندگان این تظاهرات،این یک علامت بسیار واضح و مبرهن و اغماض آمیز مذهبی و تبعیض آمیز بشمار می آید.آقای کوالی نسبت به انجام  این نوع مسائل مغرضانه سابقه طولانی دارد. در سال 2004 کوالی متهم به سوء استفاده نامعقول و غیر قابل تحمل سمبل مذهبی هندویان گردید. او عکسهای خدایان هندی را در روی بیکینی  خانمها به چاپ رسانیده بود. اجتماع هندو با برگزاری تظاهرات نسبت به این عمل ناهنجار نسبت به دین خود نهایتا باعث خارج کردن کالاهای مزبور گردیدند.
خواهشمند است باکمک خود در این امر مهم و با شراکت این پیغام، ما را در تظاهرات پشتیبانی کنید.

 Chang.Org  petition
Tweet, Face book, BlogSpot, French BlogSpot, www.takeoff justlogo.org
www.sufrights.org

تظاهرکنندگان داخل سات کوست پلازا در مقابل بوتیک روبرتو کوالی بساط خود را با گذاشتن میزی که با پوسترها، پرچمها و نشریه های مخصوص عرضحال درارتباط با

 #Take off just Logo

بود آماده کرده بودند. آنها اطلاعات رو در روی خود را با افرادی که داخل مجتمع فروشگاه ها بودند گذاشتند و متعاقب آن مردم به آسانی با امضاء عرضحال پس از کمی آموزش بیاری پرداختند. مردم داخل مجتمع با همدردی صمیمانه خود با این برگزاری متفق القول قبول کردند سمبل Just Cavalli می بایستی از خط تولیدی کوالی خارج گردد.
دانشجویان صوفی، عهد بسته اند که هرگز برگزاری تظاهرات درارتباط به Take off just Logo را متوقف نساخته و با  ادامه آگاهی دادن از طریق وسائط ارتباط جمعی باعث جمع آوری لوگوی مقدس خود از تولیدی آقای کوالی گردند. یکی از سخنگویان متذکر میگردد «ما با یک حرکت عظیم از طریق حمایتی که از طریق هر دو گروه اعضاء شرکت کننده صوفی در تظاهرات و همچنین مردم عادی  و اعضاء وسائط ارتباط جمعی بدست آوردیم، این مهم را به انجام خواهیم رسانید».
هوستون تگزاس همچنین شاهد تظاهرات صلح آمیز در تاریخ شنبه چهاردهم جون بود. این تظاهرات در مقابل فروشگاه نورداسترم درگالریای هوستون به انجام رسید. دانشجویان صوفی با اشتیاق در این امر مهم حضور بهم رسانیدند. به محض شروع تظاهرات، دانشجویان با اشتیاق در مورد حفاظت از سمبل ولوگوی مقدس خود که برای عابرین بسیار واضح بود، باعث حمایت جمعیت و سئوال بیشتر برای گرفتن اطلاعات بیشتر گردیدند.
با اشتیاق شدیدی که برگزاری این حرکت درجهان بوجود آورده و شامل پاریس، آلمان، لندن، نیویورک، واشنگتن دی سی، دالاس، لوس آنجلس، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، ونکوور، تورنتو و خیلی شهرهای دیگر که درهفته های آینده اعلام و برگزار خواهد گردید. در انتها خواهشمند است با رفتن به لینک

#Take off Just Logo documentary

که بر روی سایت YouTube میباشد و یا لینک پائین ومشاهده آن از اهمیت حفاظت سمبلهای مذهبی و درک اهمیت راههای جلوگیری سوءاستفاده دیگران از این نوع سمبلها را بدرستی متوجه گردیم.

www.Youtube.com/embed/qEsbEwcTP3Y
http://youtu.be/yosbi/UIb3K

Protests Continue Against Roberto
Cavalli’s Misuse of a Sacred Sufi Emblem.
ORANGE COUTY DEMONSTRATION SOUTH COAST PLAZA MALL

 (Costa Mesa, CA, U.S.A) – It was a ” remarkable  protest”  answered a #TakeOffJustLogo campaign spokesperson when asked about the Orange County demonstration on Saturday, June 14, 2014 against Roberto Cavalli’s misappropriation of the Sufi sacred emblem.  The peaceful protest took place at the South Coast Plaza in Costa Mesa where Roberto Cavalli has a boutique. With the mall’s approval, protests occurred inside the mall directly in front of the Roberto Cavalli store, and also outside the mall, in grievance Roberto Cavalli’s disrespectful use of their faith’s trademark religious symbol.  
The demonstrators were energized and passionate about their cause, so much so that outsiders who were walking by or driving by parked their cars, approached the demonstrators, asked for more information, signed the online petition and even joined the demonstration! This and much more made the Orange County demonstration remarkable.
The purpose of the demonstration was to raise awareness to the public as well as to Roberto Cavalli, that the Sufi students were not going to stand idly by as Mr. Cavalli misuses and misrepresents their internationally recognized and religious symbol. The Sufi symbol represents Allah, the heart, balance, harmony and love.  It is associated with a 1400 year heritage of the M.T.O Shahmaghsoudi School of Islamic Sufism, is documented for 150 years and has been trademarked for 27 years.   
Roberto Cavalli has used the Sufi emblem as the logo for his new line “Just Cavalli.”  He has stated the symbol now represents a “snake bite” which signifies the original sin and the deadly sins.  This is in diametric opposition to the true meaning for the Sufis, which is outrageously insulting for the peaceful group. To the campaigners this is a clear sign of religious intolerance and discrimination. Mr. Cavalli is no stranger to this type of controversy.  In 2004 Mr. Cavalli was accused of the same type of religious intolerance and disrespect aimed at the Hindu faith. He had printed pictures of the Hindu Gods on women’s bikini.  The Hindu community protested Roberto Cavalli’s disrespect of their faith, which eventually led to the removal of the merchandise.
Help our Cause. Share Our Message. Join Our Protest
Change.org Petition
Tweet-Facebook-BlogSpot-French BlogSpot
www.TakeOffJustLogo.org
www.SufiRights.Org
Demonstrators inside the South Coast Plaza stood in front of the Roberto Cavalli boutique and set up a table with informational posters, banners, leaflets and the #TakeOffJustLogo petition. They provided one-on-one campaign information to mall patrons who readily signed the petition after they learned about Roberto Cavalli’s trespass on the Islamic Sufi faith. People sincerely empathized with the #TakeOffJustLogo campaign and agreed that Roberto Cavalli must remove the Just Cavalli logo from all merchandise.
Sufi students have vowed they will not stop the #TakeOffJustLogo campaign and will continue to raise awareness through social media and demonstrations until Mr. Cavalli removes their sacred logo from his Just Cavalli line.  A spokesperson states “we have picked up great momentum from the support we are receiving from both our own campaign members as well as complete strangers and members of the media.” 
Houston, Texas also hosted a peaceful protest on Saturday, June 14th in front of the Nordstrom store at the Houston Galleria. Sufi students were eager to take part in their much anticipated rally. Once the protest began, the students’ passion for protecting their sacred symbol was evident to all onlookers, many of whom stopped to ask for further information about the campaign.
With great passion and momentum this campaign has held global demonstrations all around the world including, Paris, Germany, London, New York, Washington DC, Dallas, Los Angeles, Orange County, San Francisco, Vancouver, Toronto and many more are planned for the upcoming weeks. 
Below is a link to a short #TakeOffJustLogo documentary, which explains the significance of symbols and helps one understand the importance of protecting religious emblems from misappropriation. 

www.youtube.com/embed/qEsbEwcTP3Y
and: http://youtu.be/y0Sb1lUIb3k

1410-73