1574-23

1574-24

هفته قبل مریم سیحون حامی هنرمندان نقاش و مجسمه ساز فرزند یک خانواده اصیل و اسطوره ای هنر نقاشی و معماری، فرزند مهندس سیحون و معصومه سیحون دو چهره ماندنی هنر، در میان عشق مهردوستان و فامیل با مرد دلخواه خود کرت وندرمولن Kert Vandermeulen که خود از دست دراندرکاران هنر است ازدواج کرد.
مریم مراسم را خیلی ساده و خصوصی با حضور گروهی از چهره های سرشناس شهر و همچنین هنرمندان سرشناسی چون همایون خسروی، مینو جوان، مامک خادم و فرزین فرهادی برپا داشت.
تبریکی صمیمانه داریم برای مریم سیحون و کرت عزیز و آرزوی زندگی پر از عشق و پردوام را داریم.
مراسم عروسی در منزل دوست دوران بچگی مریم، خانواده سرتیپ پور و با کیترینگ اترا سرتیپ پور و همکاری خانم گلی چیت ساز دوست قدیم خانوادگی سیحون برگزار شد.

1574-25

1574-26

1574-27