1404-64

بجرات در بسیاری از صحنه ها، دختران و زنان ایرانی ، از مردان پیشی گرفته اند، یکی از این صحنه ها، رهبری کاروان های کوچک خانواده، در پیچ وخم های سرزمین های غریب و رساندن آنها به ساحل امید وآسایش و سلامت.
«یافا سلیمانی» یکی از این زنان مقاوم و جسور وهمیشه ایستاده است، که در جمع رسانه های ایرانی از سه دهه پیش فعال بوده ضمن اینکه بعنوان یک زن سرافراز، زحمتکش، آگاه، یک مادر مسئول و دلسوز و فداکار شهرت داشته است. یافا سالها در شبکه های تلویزیونی چون جام جم و مجله بین المللی جوانان بعنوان گزارشگر فعالیت داشته است. از حدود 19 سال پیش هم مدیریت و تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی ما و شما را در نیویورک بعهده داشته است.
تجلیل از یافا سلیمانی از سوی گروه بانوان ایرانی هداسا (استرچپتر)، براستی حق این زن استثنایی بود. همزمان با یافا سلیمانی، از سوسن خانی موسس و پرزیدنت مورگیج بانک (پتریوت وان) نیز بعنوان یک زن تحصیلکرده و برجسته تجلیل بعمل آمد.
در این روز پرشور و بیادماندنی، پس از خوشامد از سوی پرزیدنت (استرچپترهداسا) دختر بزرگ یافا ازسوی خود و خواهر و برادران خود چنین گفت:
خیلی کم برای آدمها بخت یاری می کند و در دفتر زندگی شان رویدادهایی ثبت می شود که سبب افتخار خود، خانواده و جامعه شان میشود.
من این مطالب را از طرف خودم، خواهر و برادرانم می گویم:
مادر نازنین ما از نادر زنانی است که در کوچ بزرگ ایرانیان استوار بر پای ایستاد.  مادری که با 4 فرزند کوچک خود در سن 33 سالگی، سرزمین مادری یا زادگاه خودش را با دلهره پشت سر میگذارد. اما اگر خود سودی از زندگی نمی برد، حداقل بچه هایش در سرزمین آرامش بزرگ بمانند و به ثمر برساند.
مادری که به تنهایی از راه زمینی زاهدان و پاکستان کاروان کوچک خود را به آنسوی مرزها میبرد و بعد – با گذر از سختی های بسیار به وین میرسد و شب و روز میدود تا هزینه های زندگی فرزندان خود را تامین کند و با وجود فامیل نزدیک  تصمیم می گیرد به روی پای خود بایستد و یک تنه با همه مشکلات به جنگد.
در سرزمین غریب از مسیر رسانه ها به خدمت مردم در می آید و در تنگناها به دادشان می رسد.
درحالیکه پرنده های کوچک خود را پرواز می دهد. هرکدام از ما را به دنیای روشنایی ها و امیدها رهنمون می شود. خود را فراموش می کند، او میخواهد ثابت کند که یک مادر چقدر می تواند فداکار و شکست ناپذیر مقاوم و راهگشا باشد. می تواند به دیگر زنان نیرو ببخشد که بدون کمک دیگران هم میتوان ایستاد.
هر بار که ما خارج شدیم او تا صبح از شوق گریست. هر کدام ازدواج کردیم، او چشمانش تا سپیده چنین بود. هر بار که هر نوه اش که امروز به 6 نوه رسیده چشم به دنیا گشود او مثل یک پرنده ای سبکبال پرواز کرد. خندید و گریست و به سوی خدایش دست به دعا برداشت.
مادر ما سمبل یک زن استوار است.او اینک از شوق می گرید چرا که از سوی سازمانی پاداش می گیرد که در مسیر انسانیت و حقوق زنانه، سالهاست گام بر می دارد.
و براستی این تقدیر  و این تائید از سوی این سازمان جهانی افتخاری بزرگ در دفتر زندگی مادرمان است که همیشه ایستاده و سرافراز است.
باید اضافه کنم که مادرم همچنان به فعالیت و تلاش خودادامه می دهد و 19 سال است که در نیویورک مدیر و تهیه کننده برنامه ی تلویزیونی ما و شماست وهمچنین گزارشگر مجله جوانان در رابطه بادادگاههای طلاق در نیویورک و نیوجرسی.

1404-61

1404-62