1527-41

استاد زیبانگار علی بزرگمهر، هنرمندی با کلک کهربار و آفتابی دیگر از نیشابور

1527-42

سالها پیش شاعر بلند آوازه ایران نادر نادرپور این برنام شایسته را بر او نهاد، نامی که برابری میکند با همزادگاهان ارجمند وی خیام برترین شاعر شرق که نام وی جهانی را در نوردیده است و عطار فیلسوف بزرگ نیشابور که مولانا درباره ی وی گفته است: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، و وی بزرگمهر ما درباره خود چنین میگوید: من زیبا نگارم، من زاده نیشابورم، من فرزند سرزمین عشق و مستی و شورم و این گفته به جایی است، چون این هنرمند از پیچ وتاب خطوط و از رقص وکرشمه آنها و با انتخاب اشعار زیبای بزرگان ادب ایران چنان ضیافت دلپذیری برای چشمان دیدارکنندگان می سازد که نا گفتنی است، باید دید و تحسین کرد،وی دیرگاهی است که در تابلوهای کم بمانندش و به همراه غزالان دلربایش با هر قدم شما را از زمان فردوسی به سرای خیام می برد و دیگر بار پهلو به پهلوی حافظ و سعدی می نهدتان و آنگاه دست در دست مولانا در وادی عشق پناهتان می دهد.وی با انتخاب واژگان ناب ایرانی که از درون دلش به تخت جمال می نشاند شما را چنان مسحور جهانی می کند که خود شناخته است که از خود بی خود می شوید و جز شگفتی و تحسین هنر والایش سخنی نمی توانید به زبان آورید.
بزرگمهر از همان اوان کودکی و نوجوانی دست نوشته هایش خواهندگان بیشمار داشت و همواره در شهر زادگاهش نیشابور مورد توجه و علاقه همه اطرافیانش از خرد وکلان بود.

1527-44

1527-45

وی در خانواده ای فرهنگ پرور و ادب دوست پرورش یافت، پدر خود ادیبی توانا بود و مادر درخانه همواره اشعار حافظ و سعدی را زمزمه میکرد. و اینک در نهایت پختگی واستادی در نهایت فروتنی خود را همان زیبانگار و نقش آفرین سالهای خوب گذشته میداند که از شگفتی ها ی روزگار از پیش خویش چیزی شده است. او در تمام این سالهای دور و دراز و با کوششی خستگی ناپذیر در راه گسترش هنرش و نمایش آن به مردمان بیشماری در سراسر جهان بسیار کوشیده است. آثار وی هم اکنون زینت بخش سرای بسیاری از عاشقان فرهنگ ایرانی، چه ایرانیان و چه غیر ایرانیان است. وی تاکنون نمایشگاههای بیشماری از آثار ارزنده اش در سراسر جهان برپا کرده است و آرزویش این است که به عنوان یک سفیر هنری ایران با ارائه آثارش بذر فرهنگ وهنر دیرپا و ماندگار ایران را در سراسر جهان بیفشاند. او عشق نگار است و عشق پرداز و باور دارد که فرهنگ والای ایران با ویژگیهایی که دارد و از آن جمله رنگ و شادی و نشاط است، افسون چشم نواز و رنگارنگی است که کمتر نظیر آن را می توان یافت و این گونه گونی و جلوه های دلنواز در همه زمینه ها چشم گیر است و به همین خاطر و باور نه تنها در آثارخود بلکه در طرز زندگانی و لباس پوشیدنش به این میراث گرانبها اوج می نهد- وی سالهاست به همراه همسرش که همواره یار و یاور وی در این سالها بود در تمامی نمایشگاههای هنریش و در همه محافل و مجالس در سراسر جهان لباسهای رنگین و هماهنگی می پوشند که نشانه همین عشق آنها و نمایاندن رنگارنگی فرهنگ زیبا و شادی آفرین ایرانی است.

1527-46

استاد بزرگمهر همین هفته سفر دور و دراز دیگری به سرزمین های ناشناخته- دوبی- قطر وتاجیکستان دارد که با نمایش آثارش چشمان دیدارکنندگان را نوری تازه بخشد و قلبشان را سرشار از مهر و عشق به ایران کند و نشان دهد که انسان والای ایرانی میتواند در دیگری از شادمانی را بر روی جهانیان بگشاید.
برای این هنرمند ارزنده و همه عاشقان آزادی و آبادی ایرانی در گوشه گوشه ی این جهان پهناور که می کوشند نام و آوازه ایران را به بلندای پیشین پراکنند آرزوی پیروزی و موفقیتهای فراوان تر داریم. باشد که سرزمین دلاویزمان ایران بار دیگر شکوه و والائی خود را درجهان بیابد و ایران و ایرانی سرشار از همه موهبت هائی که شایسته وی است برخوردار شود. به امید آن روز…

1527-47

1527-48