1449-81

شبکه جهانی کانال یک، نوروز امسال، متفاوت ترین برنامه نوروزی خود را به مدت 10 ساعت با ویژگیهای قابل توجهی ارائه خواهد کرد.
برنامه نوروزی کانال یک، لحظه ی تحویل سال در منزل شخصی شهبانو فرح پهلوی خواهد بود که تمام خانواده ی سلطنتی ایران از شاهزاده رضا پهلوی همسر، فرزندان، همسر و فرزند شادروان علیرضا پهلوی و سایر اعضاء خانواده پهلوی در این برنامه حضور دارند.
برای تهیه این برنامه استثنایی، یک گروه تلویزیونی 10 نفره به مدت یک هفته در واشنگتن، بیش از 40 ساعت فیلمبرداری در محل سکونت علیاحضرت، محل سکونت خانواده ی شاهزاده رضا پهلوی و ساعتی گفتگو با شهبانو، شاهزاده رضا پهلوی، والاحضرت یاسمین و دیگر افراد خانواده پهلوی انجام شده است که ضمن برگزاری مراسم سال تحویل، بینندگان در سراسر جهان این امکان را خواهند یافت که برای نخستین بار شاهد لحظه سال تحویل در منزل ملکه ایران باشند. این برنامه تکرار نخواهد شد و تنها در روز نخست عید، از یک ساعت قبل از سال تحویل تا 4 ساعت بعد از آن ادامه خواهد یافت و به گفته شهرام همایون مدیر شبکه جهانی کانال یک و تهیه کننده این برنامه این اولین برنامه تلویزیونی است که تنها یک بار پخش شده و بازپخش نخواهد داشت چرا که فیلم کامل این برنامه حدود 10 ساعت است که تنها عنوان «رویال فامیلی» در سال آینده تهیه و از طرق مختلف پخش خواهد شد.
سایربرنامه ها
علاوه بر ویژه برنامه سال تحویل در کانال یک، امسال شهروز رفیعی کارگردان و تهیه کننده تلویزیونی نیز به جمع برنامه سازان این شبکه جهانی پرداخته و با ارائه برنامه هفت روز با نوروز، مجموعه ای تماشایی از هنرمندان دنیای موزیک در لس آنجلس را برای ایام نوروز آماده می کند.
مهمانی پرشکوه نوروزی کانال یک که به مدیریت داریوش باقری انجام شده است برنامه دیگر این شبکه در ایام نوروز است که از روز 19 مارچ آغاز و تا روز دوشنبه هفته بعد از عید ادامه می یابد.
پرویز ناظریان چهره دیگر تلویزیونی است که برای نوروز امسال ویژه نامه خبر در سال گذشته را در کانال یک به مناسبت ایام نوروز پخش خواهد کرد.

1449-82

1449-83

1449-84