استقبال از برنامه هاي
شهلا سرشار و  احمد آزاد

شهلا سرشار و احمد آزاد به مناسبت عيد كريسمس جهت اجراي چند برنامه به اسرائيل سفر كرده بودند كه طي 2‌ شب اجراي برنامه با اسقبال زيادي مواجه شدند به طوري كه درب سالن براثر ازدياد جمعيت بسته و تعداد كثيري پشت درهاي بسته ماندند. با اين حال از شهلا سرشار واحمد آزاد خواسته شد كه يكماه  در آن جا مانده و برنامه اجرا نمايند كه براثر مشغله زياد اين دو هنرمند نتوانستند در آنجا بمانند و قرار شد دراولين فرصت مجددا به اسرائيل رفته و با علاقمندان خود ديداري داشته باشند

نویسنده :علیرضانژاددهقان