1555-42

ششمین دوره فستیوال بزرگ نوروزی واشنگتن دی سی، هفته قبل در مرکز تجاری تایسونزکرونر ویرجینیا باهمت شهره عاصمی چهره خستگی ناپذیر جامعه ایرانی با استقبال پرشور هزاران نفر برگزار شد.
ایرانیان و غیر ایرانیان با وجود هوای سرد، خود را به این مراسم پرشور رسانده بودند و در 500 غرفه ایرانیان خدمات و محصولات مختلف را ارائه می دادند. در این برنامه دی جی های معروف کیا و پیام و همچنین خوانندگانی چون مینا رضوانی باهمکاری فریدون کامران پور، رقص سارا سهرابی، گروه رقص جاده ابریشم و گروه رقص نماد دنسرز ، گروه رقص آوا، گروه رقص بورن تو دنس، با حضور حاجی فیروز (منوچهر احمدی) با هفت سین زیبای نوشین نیک اختر، به این روز که پاسداری از سنت های دیرین بود، رنگ وبوی نوروزی بخشیدند.

1555-44

1555-45

1555-46

1555-47