قبل از آنکه سیاوش قمیشی وارد شهر دوشنبه و تاجیکستان بشود، دهها بیل بورد در مسیررفت و آمد مردم برپاشد و خبر از یک کنسرت متفاوت وبی نظیر با خواننده ای که برای اولین بار، نوجوانان را هم به سالن کنسرت هایش کشیده، داد. درواقع با توجه به خواست مردم و اینکه سیاوش را نسل جوان تاجیک دوست دارد شبکه تلویزیونی Next One TV بدنبال گفتگو با مدیریت برنامه های سیاوش،Stage 1 اورا به این کنسرت بزرگ دعوت کرد.
«جری خاچاتوریان» از مدیران Stage 1 که سیاوش را در تور جهانی اش همراهی می کند،می گوید ما از لحظه ورود با چنان استقبال پرشور و گرمی روبرو شدیم که به همه ما انرژی بخشید. در فرودگاه ما را به بخش پاویلیون VIP بردند و با احترام خاص، همه مراحل را طی نموده و سوار بر اتومبیل های دیپلماسی کرده و به هتل محل اقامت مان بردند.

در مسیرمان بیل بوردهای بزرگ با تصویر سیاوش قمیشی همه توجه را جلب می کرد و در مسیر مردم با شناختن سیاوش احساسات قشنگی نشان می دادند.
Next One TV که مسئولیت برنامه را عهده دار بود، از هیچ چیزی دریغ نکرده بود کنسرتی بسیار شیک وآبرومند برگزار کرد.
سالن پر از جمعیت بود، از سن 8 تا 80 ساله نشسته بودند، ابتدا برنامه با چند خواننده محبوب و جوان تاجیکی شروع شد و بعد سیاوش بروی صحنه رفت و کوچک وبزرگ با او می خواندند و حدود دو ساعت سالن همصدا با خواننده محبوب شان بود کنسرت در یکی از قشنگ ترین سالن های کاخ باربد برگزار شد.

برای ما جالب بود که نوجوانان وکودکان تاجیکی ترانه های سیاوش را می خواندند و سیاوش آن شب با ارکستر بزرگ قشنگ ترین برنامه خود رااجرا کرد.
روزنامه ها و مجلات تاجیک درباره سیاوش و کنسرت موفق او، بسیار نوشتند و یکی از روزنامه های دوشنبه با تیتر بزرگ نوشت سیاوش قمیشی هدیه ای برای مردم تاجیک بود.
«جری» درباره برنامه یکشنبه 15 سپتامبر در فورد امفی تیاتر لس آنجلس می گوید: این شب برنامه کاملا متفاوت است، سیاوش همه آهنگهای محبوب مردم وآهنگهای جدید خودرا با یک ارکستر بزرگ اجرا می کند و علت انتخاب فورد امفی تیاتر این بود،که سیاوش می خواست بعد از مدتها نفس به نفس مردم بخواند و بقول خودش صورت مهربان همه شان را ببیند.