1344-75

1344-73

با توجه به احترام به هموطنان عزيزي كه بليط هاي كنسرت بزرگ ستار، ليلا فروهر و حميد طالب زاده را خريده بودند و با توجه به قوانين تازه هاليوود پالاديوم، چون مي‌بايستي دو سوم سالن بصورت ايستاده باشد و هموطنان عزيز ايراني از اين مسئله ابراز نارضايتي كرده بودند، تصميم گرفتيم اين كنسرت را در اواخر اپريل در كداك تياتر برگزار كنيم. و چون آتش نشاني اجازه نمي‌دهد بيش از 1300‌ صندلي در سالن گذاشته شود مگر اينكه پيش بيني ها و تداركات از ماه ها قبل ديده شده باشد، همانطور كه اشاره شد با احترام به خواسته مردم اين كنسرت در  اواخر اپريل در كداك تياتر برگزار خواهد شد. و هفته آينده تاريخ دقيق آن از مجله جوانان اعلام خواهد گرديد.

1344-74