1524-25

بنا به گزارش نشریه بلومبرگ سالانه 8300 تا 9850 تحصیل کرده ی رشته وکالت به عنوان وکیل وارد بازار آمریکا میشوند.
36 درصد وکلا را وکلای ویژه تصادفات تشکیل میدهند و 11-9 درصد از این وکلا در مسایل ویژه اعتباری فعالیت میکنند.
سالانه 3936 شرکت ویژه ی جمع آوری بدهی های اعتباری و بدهی های بانکی در آمریکا به ثبت میرسند که 28 درصد در کالیفرنیا و 34 درصد در شرق آمریکا به ویژه نیویورک فعالند.
مردمان خاورمیانه در میان مهاجران آمریکا بالاترین بدهکاران کارت های اعتباری هستند.
از میان بدهکاران کارت های اعتباری بانکها و فروشگاههای زنجیره ای 47 درصد را مردان تشکیل میدهند.
دولت یا بانکهای طلبکار بر روی بخشی از درآمد 19 درصد از مردم آمریکا به دلیل بدهی آنها، دست گذاشته اند.
عدم آشنایی با مشکلات اعتباری 29 درصد از مردم آمریکا بیش از 2.1 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است.
19 درصد از مردم آمریکا فقط در زمان خرید خانه، اتومبیل، کارت اعتباری و غیره از اعتبار بد خود اطلاع پیدا میکنند.
عدم آگاهی و جدی نگرفتن اعتبار و پاکسازی آن برای 11 درصد از مردم زمان بسیاری طولانی را در بر داشته است.
در سال 2014 ، 37 درصد از مردم در معرض دزدی هویت قرار گرفته اند.
14 درصد با جدی نگرفتن پرداخت های خود ، اعتبار خود را از دست داده اند.
8 درصد از جوانان 22 تا 35 سال با عدم آگاهی و گذاشتن اطلاعات خود توسط کامپیوتر مورد سرقت هویت قرار گرفته اند.
در 3 ماهه ی نخست سال 2015، میزان افرادی که اعتبار خود را از دست داده اند در مردان 27 درصد و در زنان 11 درصد بوده است.
در یکسال گذشته 38 از کسانیکه فاقد اعتبار بوده اند، با روشهای ویژه آن را پاکسازی کرده اند.
22 درصد از افرادی که در آنها، میانگین سنی 43 سال بوده است با پرداخت 18 درصد از کل بدهی های خود، آنرا بازسازی نموده اند.
13 درصد از مردم از بدهی های قابل پاکسازی خود آگاهی کامل نداشته و در برخی مواقع خود را بدهکار می دانسته اند.
با بررسی اعتبار خود توسط یک سازمان آگاه اعتباری به 39 درصدی بپیوندید که اعتبار خود را پاک کرده اند.

1524-26