1701-47

امسال سال برگزاری باشکوه المپیا اواردز است، حرکتی که خوشبختانه بعد از 23 سال شعله هایش زبانه می کشد و از سویی چهره های معروف سینمایی، وارد گود المپیا می شوند، کمپانی های تولید فیلم، به این حرکت روی خوش نشان دادند چرا که می دانند که این حرکت بزرگ سینمایی، سیل وار به جلو می رود همانگونه که زمان دیک کلارک تا پای جهانی شدن رفت.
در 26 اکتبر فامیلی فیلم اواردز بصورت زنده روی شبکه های تلویزیونی میرود و تلاش شبانه روزی المپیا جلینی (بهروز جلیلی) اینک به ثمر می رسد.
در این لحظه که مطالب را می خوانید، جلینی عازم کره جنوبی است تا در کانونشن صلح جهانی شرکت کند و در آنجا اورا بعنوان یک چهره معتبر معرفی می کنند و این پیروزی تازه ای است برای انسان خستگی ناپذیری که در طی 23 سال گذشته حتی یک لحظه خسته نشد و اینک بخود می بالد که در یک جنبش جهانی جهت صلح و روابط فرهنگی میان ملل شرکت می کند و به نوعی عضوی مسئول از پیکره آن خواهد شد.
المپیا اواردز نیز بدنبال فامیلی فیلم اواردز می آید، که بیش از 12 رشته هنر را در بر می گیرد و یک جهش و ابتکار استثنایی درعرصه هنر است.
مجله جوانان که در طی 23 سال گذشته، جلینی را حمایت کرده، با درک احساسات وطن پرستانه او آینده ای طلایی در پیش دارد و توصیه می کنیم هنرمندان او را یاری دهند، با او همراه شوند.
مهمترین موفقیت برای جلیلی این بود که در سال 1996 میلیون ها نفر از طریق شبکه های تلویزیونی اهدای جوایز فامیلی فیلم اواردز را تماشا می کردند ولی متاسفانه یک ایرانی حضور نداشت و امیدواریم این بار پایگاه ایرانیان نیز باشد.

1701-48

1701-49

1701-50

1701-51

1701-52