1655-35

1655-36

چاپ گفتگو با امیرعلی سیاسی، یک پژوهشگر جوان، که با کوشش و تلاشی خستگی ناپذیر تا عمق سروده ها و باورهای بزرگان شعر و ادب ایران پیش رفته، با اقبال بسیاری روبرو شد.
امیرعلی سیاسی که بزرگ شده امریکا ولی تعلیم دیده و به تکامل رسیده ایران است می گوید در شرایطی به ایران رفتم، که یک جوان گمشده بودم، خودم هم نمی دانستم بدنبال چه چیزی، چه هدفی میروم، ولی ته دلم و در زوایای افکارم، جستجوگر بزرگان شعر وادب و عرفان بودم، من درجستجوی دنیای ورای دنیای معمولی، ماشینی و رباتی امروز جهان بودم و ناخودآگاه در ایران به سویی کشیده می شدم، که دستیابی به دنیای حیرت آور و جذاب تازه ای بود. در می ماندم که چه کسی مرا به این سوی هدایت کرده است، می دیدم که نسل جوان داخل ایران، برخلاف آنچه در بیرون می اندیشند و به همه زوایای دنیایی بیرون آشناست، دنیای سوشیال میدیا نه تنها مرزهای فکری را برداشته، بلکه دستیابی به همه اندوخته های علمی و تاریخی، پزشکی، هنری دنیا را برای آنها آسان کرده است وقتی تصمیم گرفتم برگزیده آثار بزرگان چون مولانا، خیام، حافظ، سعدی، شمس تبریزی، خواجه عبدالله انصاری را به زبان فارسی و انگلیسی تهیه و نشر بدهم، فکر نمی کردم نسل جوان داخل آنچنان عطش وار بدنبال آن ها بروند وقتی عکس العمل آنها را دربرابر مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری، سروده های شمس، آثار محب علی صانعی، 100 غزل حافظ، گلچین گلستان سعدی، میراث عرفان ایرانی استاد فولادی را دیدم، همه خستگی ها از تنم بیرون رفت.
من هرچه اندوخته مالی داشتم برای تهیه کتاب ها بکار گرفتم، من در پی سود و بهره نبودم، من حتی آن سهم خود از فروش کتاب ها را به بنیاد خیریه سمنانی بنام پدر بزرگم علی اکبرسیاسی هدیه دادم، 200 جلد کتاب مثل برق و باد فروش رفت وهیجان و رضایت را در چهره جوانان و نوجوانان دیدم، که در انتظار خواندن این متون به زبان فارسی و انگلیسی بودند.
من تنها دراندیشه انتشار این کتاب ها نبودم، من سروده های انگلیسی خود را خواندم، موزیک من مورد توجه نسل جوان قرارگرفت، من بدنبال خدمات گسترده در بهبود محیط زیست رفتم، من که وقتی ایران را ترک می کردم، در چمدانم بجز دو سه پیراهن، 150 کتاب بود، در اصل من به هدف خود رسیده بودم، من برای نسل جوان ایرانی درخارج هم سوقات تازه ای آوردم.

1655-38

1655-39

امیرعلی سیاسی براستی یک پژوهشگر خستگی ناپذیر است، بسیار کم درمیان نسل تازه بزرگ شده درخارج، چنین نابغه هایی را پیدا می کنیم که هنوز ریشه ی عمیق به فرهنگ وادب و شعرو تاریخ سرزمین خود داشته باشند، ولی حضور امیرعلی سیاسی در صحنه، سبب تشویق بسیاری از نابغه های جوان دیگری میشود که جستجوگر ریشه های خود فرهنگ و ادب خود هستند، ولی راه را نمی شناسند و امیرعلی این راه را با مشعلی که بدست گرفته برای آنها باز می کند، دنیای دیگری را برویشان می گشاید.
امیرعلی سیاسی باید چنین توانایی هایی داشته باشد، چون او در خانواده ارزشمندی بزرگ شده، او نوه دکتر علی اکبر سیاسی استاد و پدر روانشناسی ایران است ولی بقول بسیاری که او را می شناسند، امیرعلی خود پر از چشمه های جوشان شعر و ادب و موسیقی بوده، او بدنبال بستری برای رشد و تعالی بلوغ درونی خود بوده و سرانجام سرزمین مادری اش، بهترین بستر رویای بزرگ او برای رسیدن به هدف ها و آثار بزرگان شعر و ادب و عرفان بود.
وقتی «میراث عرفان» امیرعلی به چاپ چهارم و پنجم میرسد، وقتی زبان عرفانی حافظ، از زاویه تازه ای، دریچه های تازه ای به سوی عاشقان حافظ باز می کند تازه می فهمیم که امیرعلی چه آینده ای را انتظار می کشد، او یک پیشگام برای نسل جوانی است که نمی خواهد در دنیای ماشینی، در دنیای به اصطلاح دیجیتالی غرق شود، نسلی که می خواهد همه امکانات مدرن هزاره سوم را برای تعالی و شناساندن بیشتر تاریخ، هنر، شعر، ادبیات و عرفان ایرانی بکار گیرد.
کتاب های امیرعلی سیاسی اینروزها در بزرگترین مراکز جهانی:
Amazon Kindle- Book Koho -Barnes & Noble
در دسترس است، اینروزها آثار امیرعلی به جوامع امریکایی و اروپایی راه یافته و باید درانتظار عکس العمل ها و درخشش این آثار در سطح جهانی باشیم.

1655-41