1514-94

امیرهمایونی را خیلی ها بعنوان دوبلور مسلط و بسیار خوش صدای سوپراستارهایی چون تونی کرتیس و راجرمور و بسیاری دیگر در ایران می شناسند، ولی او توانایی های دیگری هم دارد.
همایونی در طی 30 سال گذشته در لس آنجلس، چه بعنوان کارگردان و تهیه کننده موفق ترین تبلیغات که برای صاحبان مشاغل ایرانی ساخته و چه بعنوان یک گوینده ومجری، صدایش را در رادیو و تلویزیون ها شنیده ایم همیشه با ذوق سرشار و خلاقیت های هنری خود درخشیده است.
اما نکته مهم اینکه همایونی یک سری برنامه کمدی و یک سری برنامه سرگرم کننده پر هیجان ساخته، که هر بار از تلویزیون های ایرانی پخش شده، مردم را به دنبال خودکشیده است ولی متاسفانه تلویزیون های ایرانی هیچگاه بودجه ای برای چنین برنامه هایی ندارند و ذوق، توانایی، خلاقیت همایونی در این سالها، بهره ای برای خودش نداشته و اگر به آرشیوش مراجعه کنید هنوز پر از این برنامه هاست که تاریخ ندارد ولی همایونی دیگر حاضر نیست آنها را آسان از دست بدهد.

1514-95