1530-106

«ادوارد خاچیکیان» رئیس سابق فرودگاه مهرآباد و نویسنده جلد اول و دوم کتاب :«ازمهرآباد تا لس آنجلس» را مردی خستگی ناپذیر دیدیم، تا آنجا که خبرداریم از حدود 20 سال پیش به جمع آوری مدارک و اسناد و تنظیم خاطراتی درباره سالها خدمت و همچنین رویدادهای فرودگاه مهرآباد پرداخته و زمانی که اولین جلد کتاب را انتشار داد طبق گفته خودش انتظار چنین استقبالی را نداشت ولی وقتی از سراسر جهان، حتی داخل ایران عکس العمل ها را دید نیرو گرفت، خستگی ها از تن بیرون کرد.
درطی سالهای اخیر که جلد دوم کتاب را در دست نوشتن داشت با حوادث گوناگونی روبرو بود، در قلب خانواده با مسائل ورویدادهایی ازجمله بیماری همسر و همدم وهمراه شدن شبانه روزی با او، بعد هم جمع آوری مدارک و اسناد تازه برای جلد دوم کتاب، شب و روزش را گرفته بود.
اینک جلد دوم با گذر از مراحل مختلف چاپ و منتشر شده، که حاوی مطالب خواندنی بسیاری است، که گذشته از جواب به دیدگاههای مختلف، که شرط دمکراسی قلم و کتاب است به نامه های مردم پرداخته، همچنین نامه هایی که از چهره های معروف رسانه ها، فرهنگ و ادب گرفته تا همکاران قدیمی، تا مردم عادی از نقاط مختلف جهان، که هر کدام با خود قصه ای دارند و همین ها کتاب را خواندنی کرده است.
وفاداری به نوشته ها، امکان انعکاس دیدگاه های مخالف، سرشار شدن از دیدگاه های مثبت و سازنده و تشویق کننده درواقع موتور پرقدرت تهیه و انتشار این کتاب بوده است، چرا که ادوارد خاچیکیان بدون واهمه با عکس العمل منفی، دیدگاههای مخالف، صبورانه و عاقلانه با آنها برخورد نموده و همین ها ،کتاب را صاف و زلال ساخته است.
جلد دوم کتاب از مهرآباد تا لوس آنجلس اینک در دسترس علاقمندان در کتابفروشی ها و همچنین از طریق پست می باشد.

1530-107