1353-49

1353-44

شنبه شب 11 ماه می در هایت ریجنسی، فنیکس آریزونا ، یک کنسرت بزرگ و بسیار موفق و پرشور با حضورحدود هزارنفر باحضور اندی و کورس برگزار شد.
در این کنسرت که مجله جوانان و JavananArizona.com و هایت ریجنسی اسپانسر آن بودند در تمام مدت مردم با اندی و کوروس خواندن و رقصیدند و زیباترین خاطره را بعد از سالها برای ایرانیان مقیم فنیکس برجای نهادند.
این برنامه مشترک قرار است در 7 شهر دیگر امریکا نیز اجرا شود.

1353-45

1353-46

1353-47

1353-48