1354-90

1354-91

انگار همین دیروز بودکه منوچهر سخائی، خواننده پیشکسوت، محترم و آگاه، با تار خود می نواخت و استاد شجریان می خواند. کمتر کسی به خلوت هنرمندان سرشناس راه دارد. خلوتی که گاه پر از شکوه و زیبایی رفاقت های قدیمی است.
انگار همین دیروز بود که منوچهر سخائی، سلسله گزارشات و مصاحبه های خود را با بزرگان هنر ایران، در مجله جوانان جاسازی کرد و با طرفداران بسیاری روبرو می شد و همین سبب شده بود سخایی بمجرد دیدار از یک چهره برجسته موسیقی از لس آنجلس به دیدارش میرفت و ترتیب یک گفتگو را می داد، در این دیدارها همیشه منوچهر با سه تار خود میرفت و برای بزرگانی چون شجریان می نواخت، حتی نیز با صدای گرم خود او را همراهی می کرد.

1354-92