1539-38

1539-39

کامران و هومن در تاریخ 27 نوامبر 2016 در شهر نیویورک و در جشن بزرگ بیگ اپل موزیک اواردز شرکت کرده و جایزه خود را در بهترین اجرای دونفره دریافت کردند. در سال گذشته 2015 همین جشن در آلمان برگزار شد که باز هم به دریافت جایزه نائل آمدند. در این موزیک اواردز از بیشتر کشورهای اروپائی، عربی، استرالیایی تا روسیه و خاورمیانه شرکت داشتند.
کامران و هومن پس از پایان ضبط آهنگ جدید در حال حاضر مشغول ساختن موزیک ویدئو همین آهنگ هستند که به زودی آماده پخش خواهد شد.
تبریکی داریم برای این دو برادر عزیز و هنرمند برای دریافت چنین جایزه ای و همچنین آرزوی موفقیت های بزرگ دیگرشان.

1539-40

1539-44

1539-42

1539-43