1500-148

درشب اسکار این زوج های محبوب بیشتر ازهمه زوج ها درخشیدند.
 در صدر آنها مت دیمون وهمسرش لوچیانا باروسو، لیدی گاگا با تیلر کینی، نوامی واتز و لیوشرایبر، الیویا وایلد با جیسون سودکیس، کوین هارت با انیکو پریش، اولیویا مان و آرون راجرز.
یادتان باشد که این زوج ها، عاشق و در ضمن تا این لحظه به هم وفادارند.

1500-147