1339-47

 

1339-48

این برای اولین بار است که یک کمپانی معروف امریکا ویک شبکه تلویزیونی آنهم به اعتبار براوو BRAVO از یک خواننده ایرانی دعوت می کند تا برای یک شوی بزرگ ، آهنگی بسازد و تنظیم کند و با شعری از پاکسیما در فصل آخر شو اجرا کند.
اندی این خواننده ایرانی است که از سوی  تهیه کننده  های ریالتی شو SHAHS OF SUNSET دعوت شده و اندی یک آهنگ بندری را ساخته و بروی شعر پاکسیما تنظیم کرده و در این شو، به اتفاق آسا یکی از شخصیت های معروف شو اجرا می کند. جالب اینکه آسا که صدای دلنشینی دارد، این آهنگ را به اتفاق اندی بصورت رپ می خواند. کمپانی امریکایی این آهنگ را بروی «آی تیونز» و «آمازون دات کام» قرارداده که دوستداران آن بخرند، درواقع کمپانی، این آهنگ و ترانه را برای امریکایی ها تهیه و ارائه داده است ولی  مسلما ایرانیان نیز بدلیل سازندگی و خوانندگان ایرانی اش، اقدام به خرید می کنند، آنهم بصورت قانونی تا نشان بدهند چگونه پشتیبان هنرمندان خود هستند.

1339-49

این شو با دیدگاههای مثبت و منفی روبرو شد که البته بسیار طبیعی است. ولی هر بار بیش از 2 میلیون ونیم بیننده نشان از طرفداران فراوان آن دارد.
بعداز  اجرا و پخش این آهنگ بندری یک قدم بزرگ دیگر برای شناسایی موسیقی ایرانی بویژه موسیقی محلی ماست، که کمپانی امریکایی، همه امکانات میلیونی خود را در اختیار هنرمندان ایرانی، اندی و پاکسیما وآسا گذاشته، با این اقدام به هنرمندان ایرانی ارج گذاشته اند و دروازه ها را برای معرفی موزیک ایرانی گشوده اند چون میلیونها امریکایی، هر بار به تماشای این شو می رفتند و بسیاری که تصورات غلطی در مورد ایرانیان و هنر ایرانی دارند متوجه مدرن بودن ایرانیان میشوند، و اینکه موزیک ایرانی در چه مکانی ایستاده است.
همین یکشنبه به تماشای شوی پرطرفدار شاهان سان سنت بنشینند، ریالتی شویی که مسلما با دیدگاه های مخالف و موافق بسیاری روبروست، این شو گوشه ای از جامعه ایرانی است، چه خوب و چه بد. واقعیتی است که می بینیم، ولی دلیل نمی شودکه این شوی درواقع امریکایی، نماینده کل جامعه ایرانی باشد.