در این جشن پرشور که با پذیرایی همراه بود افراد سرشناس جامعه ایرانی و امریکایی، مجلات محبوب ایرانی، مجله جوانان به مدیریت مهدی ذکایی و مجله راه زندگی به مدیریت پری اباصلتی، کانال تلویزیون امید ایران به مدیریت آقای نادر رفیعی و Time TV به سرپرستی خانم سیمین تهرانی، آقای جیمی دلشاد شهردار سابق بورلی هیلز، خانم شهرزاد اردلان و همسرشان آقای بهرام افشار، آقای اسلام شمس، خانم ژینوس حکاک از شبکه تلویزیونی ITN وبسیاری از مشتریان – دوستان واقوام شرکت داشتند.
باهره اردلان ضمن تشکر و سپاس از تمام ایرانیان و غیرایرانیانی که در 30 سال گذشته دفتر بیمه باهره اردلان و همکاران راحمایت و پشتیبانی کردند، تشکر و اطلاعات بسیار مهمی را در مورد OBAMA HEALTH CARE در اختیار حاضرین گذاشت.
باهره اردلان بانوی فعال جامعه ایرانی در طی سی سال گذشته درامور بیمه در خدمت جامعه ایرانی و امریکایی بوده و همچنین مرکز اطلاعات مشاغل بانوان و موسسه غیر انتفاعی “VIP”را تاسیس کرده که هدف ایجاد این سازمان ها آشنایی بیشتر با بانوان موفق ایرانی و کمک رسانی به جامعه ایرانی و امریکایی می باشد.
مرکز راهنمای مشاغل بانوان با جلسات مختلف ونمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان که سالی یکبار انجام می گردد، موفقیتهای چشمگیری درجامعه ایرانی و امریکایی کسب کرده است.
هم چنین باهره اردلان متذکر گردید همکاری دختر عزیزم آوا در ده سال گذشته با شرکت معتبر بیمه فارمرز این اطمینان خاطر را برای مشتریان عزیزمان ایجاد خواهد کردکه نسل آینده بیمه اردلان همچنان اعتبار خود را حفظ کرده و سرویس دهنده برای نسل های آینده نیز خواهد بود.
باهره اردلان در این جشن با شکوه از طرف SHERIFF LEE BACAرئیس اداره پلیس لوس آنجلس و MR-BOB BLUMENFIELD تقدیرنامه هایی دریافت . در این دو تقذیرنامه از 30 سال خدمات بیمه برای جامعه ایرانی و امریکایی تقدیر شده است.
در ضمن در این جشن مهندس جهانگیر اردلان پیشنهاد نامگذاری «مرکز ایرانیان» PERSIAN CENTER برای قسمتی از منطقه وودلند هیلز را اعلام کرد که با موافقت مدعوین و تعداد زیادی ازمهندسین شهرداری و  COUNCIL MEMBERقرار گرفت و به امید پروردگار نام ایران بار دیگر علاوه بر WESTWOODدراین منطقه از لوس آنجلس به ثبت خواهد رسید که این هم تبریکی برای مهندس جهانگیر اردلان که از اولین مهندسین شهرداری لوس آنجلس و مسئول صدور جواز ساختمانی بوده است.
برای خانواده اردلان : باهره – جهانگیر- آوا- آرش و آستان اردلان آرزوی موفقیت هر چه بیشتر داریم.