1398-57

• از آنتونی شمس (اسلام شمس) می پرسیم همه می دانیم که کار کمدی در صحنه ، بویژه بصورت زنده کار آسانی نیست، یک کمدین باید بمجرد شروع برنامه ، حاضرین در سالن را آنالایز کند، اینکه چگونه باید باآنها برخورد کند، در چه سن و سالی و فرهنگ واخلاقی هستند.
– می گوید: اصولا خنداندن مردم بویژه هموطنان ایرانی خیلی سخت تر از گریاندن شان است چون مردم ما از همان کودکی به گریه و عزا بزرگ می شوند. من همیشه وقتی روی صحنه میروم خوب می دانم که رعایت خیلی چیزها را باید بکنم، که مثلا توهین به کسی نشود ما عادت داریم در پنهان بدترین فحش ها را بر زبان می آوریم ولی وقتی جلوی هم می آئیم ملاحظه کار، محتاط و بسیار مودب میشویم من معمولا در هر صحنه ای با چند جوک کلیشه ای، حاضرین را شناسایی می کنم. گاهی حتی از حاضرین می پرسم دوست دارید در چه زمینه ای برنامه را شروع کنیم؟ گاه با خودم فکر میکنم یک کمدین باید یک روانشناس هم باشد.
یک کمدین باید در صحنه پرجنب وجوش باشد، من با توجه به سن و سال و وزن خود روی صحنه چنان پرتحرک هستم، می رقصم و جنب و جوش دارم که خیلی ها متعجب میشوند، درجامعه ما نمی توان روی صحنه صاف ایستاد و جوک گفت و انتظار داشت مردم هم بخندند.
• می پرسم بعنوان یک کمدین، خودت به حرفها و جوک و طنزهای چه هنرمندی روی صحنه می خندی؟
– من از حرفهای پرمفهوم هادی خرسندی، از ته دل می خندم، کار شاهین جامعی را هم دوست دارم، در نمایش گنج قارون که با هم همبازی بودیم فهمیدم، چه مغز فعال ومبتکری دارد کار ابراهیم نبوی را می پسندم.
از بچه های کمدین ایرانی در امریکا، ماز جبرانی که از سال 84 شروع کرد و کارش بسیار عالی است، مکس امینی هنرمند است همین دو هفته قبل یک سالن دو هزار نفره را پر کرد. شادی خرسندی دختر هادی خرسندی در انگلیس کار کرده است. امید جلیلی، کیوان و طهماسبی همه کارشان دیدنی است. من کار همه شان را دنبال می کنم، از همه شان یاد می گیرم، اغلب شان مدیر برنامه های خوبی هم دارند، من هنوز مدیری ندارم، ولی بمرور به اسرار کار پی برده ام، خوشبختانه برنامه های پیاپی در ماه اپریل و می دارم، در ماه مارچ در سن دیه گو، جورجیا در هزارویکشب برنامه داشتم، در کانادا با افشین سرودی و در برنامه نوروزی با بیژن مرتضوی برنامه داشتم، در دانشگاه میشیگان هم برنامه داشتم.
در جریان هستیم همیشه مورد تشویق جی لنو بودی، هنوز دوستی تان ادامه دارد؟
– درسته که جی لنو از برنامه شبانه خود کنار رفته، ولی او همچنان فعال است، یک انسان مهران، بدون عقده و یاری رسان، من خیلی به او مدیون هستم، خیلی بمن یاد داد، وقتی به او زنگ زدم و گفتم از اینکه دیگر شب دیرهنگام در تلویزیون برنامه نداری ناراحتم، خندید و گفت درعوض برو به زنت برس.

1398-58