درحال‭ ‬نوشتن‭ ‬خاطرات‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬خود‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬بسیار‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬برد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تطابق‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬وپرهیزاز‭ ‬هرگونه‭ ‬اشتباهی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کتاب‭ ‬منتشرشود،‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬تلفن‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬خوانندگان‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تشویق‭ ‬همکار‭ ‬قدیمی‭ ‬خود‭ ‬هوشنگ‭ ‬حسینی‭ ‬که‭ ‬درایران،‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬می‭ ‬نویسد،‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬هایی‭ ‬ازاین‭ ‬خاطرات‭ ‬می‭ ‬پردازم‭.‬

درسال‭ ‬1970‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬مرتضی‭ ‬و‭ ‬مصطفی‭ ‬اخوان‭ ‬صاحب‭ ‬سینماهای‭ ‬مولن‭ ‬روژ‭ ‬برای‭ ‬فیلم‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬اقهرمانانب‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬انگلیسی‭ = ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬آنروزها‭ ‬تهران‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬سوپراستارهای‭ ‬آمریکایی‭ ‬بود‭. ‬استوارت‭ ‬ویتمن،‭ ‬کورت‭ ‬یورگنس،‭ ‬جیم‭ ‬میچم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمع‭ ‬بازیگران‭ ‬ایرانی‭ ‬بهروز‭ ‬وثوقی،‭ ‬امیرجعفری،‭ ‬همایون‭ ‬بهادران،‭ ‬پوری‭ ‬بنایی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬کارگردان‭ ‬جمزباند،‭ ‬ژان‭ ‬گلوسکو‭ ‬نیز‭ ‬آمده‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬یکروز‭ ‬صبح‭ ‬جمشید‭ ‬شیبانی‭ ‬تهیه‭ ‬کننده‭ ‬و‭ ‬کارگردان‭ ‬معروف‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬لطف‭ ‬فراوان‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بدلیل‭ ‬یک‭ ‬مصاحبه‭ ‬جانانه‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬18‭ ‬سالگی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬کردم،‭ ‬مرا‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬امشب‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬وارد‭ ‬تهران‭ ‬میشود‭. ‬من‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬چند‭ ‬فیلم‭ ‬پرفروش‭ ‬آنروزها‭ ‬اخطرناک‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬مردب‭ ‬که‭  ‬با‭ ‬ریچارد‭ ‬جانسون‭ ‬و‭ ‬سیلواکوشینا،‭ ‬سوزانالی‭ ‬همبازی‭ ‬بود‭ ‬می‭ ‬شناختم‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بخاطر‭ ‬فیلم‭ ‬اجایزهب‭ ‬به‭ ‬کارگردانی‭ ‬مارک‭ ‬رابسوو‭ ‬بازیگری‭ ‬پال‭ ‬نیومن،‭ ‬ادوارد‭ ‬جی‭ ‬رابینسون،‭ ‬دایان‭ ‬بیکردرسال‭ ‬1963‭. ‬

با‭ ‬شوق‭ ‬سر‭ ‬ساعت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬تهران‭ ‬رساندم،‭  ‬دیدن‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬اندام‭ ‬ظریف‭ ‬و‭ ‬کوچک،‭  ‬برایم‭ ‬عجیب‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬بلند‭ ‬قامت‭ ‬تر‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬جمشید‭ ‬شیبانی‭ ‬مرا‭ ‬معرفی‭  ‬کرد،‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬سرتاپای‭ ‬من‭ ‬انداخت‭  ‬و‭ ‬حرفی‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬شیبانی‭  ‬به‭ ‬شدت‭ ‬خندید‭ ‬پرسیدم‭ ‬چه‭ ‬گفت؟‭ ‬گفت‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خبرنگار‭ ‬کوچکتر‭ ‬سراغ‭ ‬نداشتی‭. ‬شاید‭ ‬حق‭ ‬داشت‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬19‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬سالگی‭ ‬بودم‭. ‬شیبانی‭ ‬سعی‭ ‬کرد‭ ‬مرا‭ ‬بعنوان‭  ‬یک‭ ‬روزنامه‭ ‬نگار‭ ‬بسیار‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬معرفی‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬همچنان‭ ‬مرا‭ ‬جدی‭ ‬نگاه‭ ‬نمی‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬درباره‭ ‬بازی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬جایزه‭ ‬گفتم‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬فیلم‭ ‬خطرناک‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬مرد‭ ‬اشاره‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬بازی‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ریچارد‭ ‬جانسون‭ ‬داشت‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬چهره‭ ‬اش‭ ‬جدی‭ ‬شد،‭ ‬ضمن‭ ‬تشکر‭ ‬به‭ ‬شیبانی‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬سئوالی‭ ‬دارد‭ ‬بپرسد،‭ ‬درواقع‭ ‬هنوز‭ ‬شیبانی‭ ‬را‭ ‬واسطه‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬ولی‭ ‬خوشبختانه‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬کوتاه‭ ‬آمد،‭ ‬وقتی‭ ‬درباره‭ ‬فیلم‭ ‬پرسیدم‭ ‬گفت‭ ‬نام‭ ‬ژان‭ ‬نکوسکو‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬کافی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قرارداد‭ ‬را‭ ‬ببندم،‭ ‬ولی‭ ‬بسیار‭ ‬کنجکاو‭ ‬بودم‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬ببینم،‭ ‬من‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬انگلستان‭ ‬تجسم‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬دربار‭ ‬سلطنتی‭ ‬،‭ ‬شکوه‭ ‬و‭ ‬جلال‭ ‬خاص،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬سرزمین‭ ‬تاریخی‭ ‬که‭ ‬شنیدم‭ ‬تا‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬قدمت‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬متولد‭ ‬آلمان‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬تاریخی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ایتالیا‭ ‬مقایسه‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬دلم‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬همه‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ببینم،‭ ‬خیلی‭ ‬دلم‭ ‬میخواهد‭ ‬ملکه‭ ‬ایران‭ ‬شهبانو‭ ‬فرح‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬دیدار‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬قبلا‭ ‬ملکه‭ ‬سابق‭ ‬ثریا‭ ‬اسفندیاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬هم‭ ‬زده‭ ‬ام‭.‬

من‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دستش‭ ‬دادم،‭ ‬نگاه‭ ‬سریعی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬ساک‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬سر‭ ‬حوصله‭ ‬آنرا‭ ‬نگاه‭ ‬کنم‭ ‬از‭ ‬هنرپیشگان‭ ‬فیلم‭ ‬پرسیدم،‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬کورت‭ ‬یورگنس‭ ‬آلمانی‭ ‬اتریشی‭ ‬سابقه‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬دارم،‭ ‬استوارت‭ ‬ویتمن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬می‭ ‬بینم،‭ ‬خیلی‭ ‬علاقمند‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬بازیگران‭ ‬ایرانی‭  ‬هستم،‭ ‬با‭ ‬رضا‭ ‬بدیعی‭ ‬کارگردان‭ ‬سریال‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬آشنا‭ ‬هستم،‭ ‬یکبار‭ ‬شانس‭ ‬قرار‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬سریال‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬بدلایلی‭ ‬کنسل‭ ‬شد‭.‬

درمصاحبه‭ ‬اول‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬شناسایی‭ ‬مردان‭ ‬ایرانی‭ ‬بود

و‭ ‬در‭ ‬مصابه‭ ‬دوم‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬میانسال‭ ‬و‭ ‬بزرگسال‭ ‬فریادش‭ ‬بالا‭ ‬بود

الکه‭ ‬زومر‭ ‬خسته‭ ‬بود،‭ ‬قرار‭ ‬مصاحبه‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬گذاشتم،‭ ‬ولی‭ ‬مصاحبه‭ ‬دوم،‭ ‬مدتها‭ ‬عقب‭ ‬افتاد‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬قهرمانان‭ ‬را‭ ‬پایان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مهمانی‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬شرکت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بها‭ ‬نه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬گفتگوی‭ ‬دوباره‭ ‬شد‭. ‬

این‭ ‬بار‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬جلو‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬دیگر‭ ‬تعجب‭ ‬کردند،‭ ‬از‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬پرسیدم‭ ‬گفت‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحال‭ ‬هستم،‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فیلم‭ ‬اتیری‭ ‬در‭ ‬تاریکیب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1964‭ ‬به‭ ‬کارگردانی‭ ‬بلیک‭ ‬ادواردز‭ ‬و‭ ‬بازی‭ ‬پیتر‭ ‬سلرز‭ ‬و‭ ‬جورج‭ ‬ساندرز،‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬فیلمی‭ ‬اینقدر‭ ‬خاطره‭ ‬خوشی‭ ‬نداشتم،‭ ‬از‭ ‬همبازی‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬استوارت‭ ‬ویتمن‭ ‬و‭ ‬کورت‭ ‬یورگنس‭ ‬خیلی‭ ‬لذت‭ ‬بردم،‭ ‬از‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬بازیگران‭ ‬ایرانی‭ ‬چون‭ ‬بهروز‭ ‬وثوقی‭ ‬و‭ ‬امیر‭ ‬جعفری‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحال‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کلی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬و‭ ‬ناهار‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬خوردیم‭. ‬خیلی‭ ‬شوخ‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬بودند‭. ‬شنیدم‭ ‬بهروز‭ ‬وثوقی‭ ‬یک‭ ‬استیو‭ ‬مک‭ ‬کوئین‭ ‬سینمای‭ ‬شماست‭ ‬خیلی‭ ‬مردم‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برش‭ ‬بودند،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬عکس‭ ‬می‭ ‬گرفتند‭.‬

جیم‭ ‬میچم‭ ‬کمی‭ ‬شیطون‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬سرش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬آلمانی‭ ‬آسیستان‭ ‬کارگردان‭ ‬گرم‭ ‬کردم‭. ‬از‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬درباره‭ ‬ایرانیان‭ ‬پرسیدم،‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مهمانی‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬صحنه‭ ‬های‭ ‬فیلمبرداری‭ ‬با‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬برخوردهای‭ ‬جالبی‭ ‬داشتم‭ ‬هرچه‭ ‬جوانترها‭ ‬محتاط‭ ‬بودند‭ ‬میانسالان‭ ‬و‭ ‬بزرگسالان‭ ‬ایرانی‭ ‬جسوروبی‭ ‬پروا،‭ ‬چون‭ ‬هرگاه‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬عکس‭ ‬می‭ ‬گرفتند،‭ ‬اصرار‭ ‬داشتند‭ ‬دستشان‭ ‬پشت‭ ‬کمر‭ ‬من‭ ‬باشد‭. ‬دست‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬پائین‭ ‬کمر‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آوردند‭. ‬خیلی‭ ‬اهل‭ ‬لمس‭ ‬کردن‭ ‬بودند‭. ‬درست‭ ‬نقطه‭ ‬مقابل‭ ‬شان‭ ‬جوانها‭ ‬خیلی‭ ‬احتیاط‭ ‬میکردند،‭ ‬حتی‭ ‬زمان‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬گرفتن‭ ‬اجازه‭ ‬می‭ ‬گرفتند،‭ ‬اهل‭ ‬لمس‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬دستمالی‭ ‬نبودند‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬صبح‭ ‬که‭ ‬بیدار‭ ‬می‭ ‬شدم‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬در‭ ‬اتاقم،‭ ‬کلی‭ ‬نامه‭ ‬بدرون‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬بیشترشان‭ ‬تقاضای‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دوستی‭ ‬داشتند‭ ‬یک‭ ‬کارخانه‭ ‬دار‭ ‬معروف‭ ‬اصفهانی،‭  ‬که‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس،‭ ‬نیویورک،‭ ‬فرانکفورت،‭ ‬لندن‭ ‬و‭ ‬پاریس‭ ‬آپارتمان‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬کنم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬خودم‭ ‬برایت‭ ‬فیلم‭ ‬تهیه‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬ولی‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‭ ‬دهم‭ ‬لخت‭ ‬شوی‭.‬من‭ ‬تهیه‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬فیلم‭ ‬برادران‭ ‬اخوان‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬کردم،‭ ‬خیلی‭ ‬جنتلمن‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬بودن،‭ ‬قرار‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬آینده‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گذاشتم،‭ ‬خیلی‭ ‬دلم‭  ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگردم‭.‬

قرار‭ ‬بود‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬عکس‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قسمت‭ ‬های‭ ‬باکس‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬امضاء‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬رفت‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬مهربان،‭ ‬فروتن‭ ‬دیدم‭ ‬حتما‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬که‭ ‬الکه‭ ‬زومر‭ ‬اینک‭ ‬81‭ ‬ساله‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬سریال‭ ‬ها‭ ‬بصورت‭ ‬مهمان‭ ‬بازی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬آخرین‭ ‬شوهرش‭ ‬جو‭ ‬هایمز‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬