1350-68

 

سئوالات خود را در مورد ريزش مو و درمان آن  با دكتر محمود مشكين
متخصص جراحي ترميمي و كاشت مو با بيش از 20 ‌ سال تجربه در ميان بگذاريد

چه افرادي كانديد خوبي 1350-71براي عمل كاشت مو مي‌باشند؟
 شرايطي را كه يك پزشك بايد در نظر بگيرد كه آيا شخص كانديد خوبي و مناسبي براي جراحي ترميمي و كاشت مو مي‌باشد عبارتند از: سن فرد علاقمند، هدف و انتظارات شخص، وضعيت كلي سلامت شخصي، ميزان ريزش مو، مقدار موي موجود در منطقه پشت سر(اهداكننده)، تراكم منطقه اهداكننده، ويژگي هاي مو از قبيل ضخامت، پيچيدگي مو، رنگ مو، رنگ پوست ، تضاد ميان رنگ مو و رنگ پوست، سابقه ريزش مو در فاميل بخصوص شدت ريزش مو در پدر و سن پدر و آيا اينكه شخص قبلا عمل كاشت مو انجام داده يا خير و همچنين پيشرفت و پيش بيني مقدار ريزش مو را در آينده بايد در نظر گرفت.‌
س: در مشاوره اوليه چه اطلاعاتي بايد گرفت؟
ج: براي انجام تشخيص دقيق و برنامه درماني مناسب افراد علاقمند احتياج به مشاوره با يك پزشك متخصص دارند و در مشاوره اوليه پس از دريافت اطلاعات كافي از سابقه پزشكي و فاميلي شخص علاقمند و آزمايش، توسط يك پزشك متخصص، اگر شخص كانديد خوبي براي عمل كاشت مو باشد پزشك بايد اطلاعات لازم را به فرد علاقمند بدهد. طي اولين جلسه مشاوره پزشك بايد زمان قابل توجهي را صرف آموزش دادن به بيمار با استفاده از شيوه هاي مختلف منجمله تجزيه و تحليل ريزش موي شخص با استفاده از كامپيوتر و ميكروسكوپ انجام دهد تا بتواند ميزان ريزش مو، ويژگي هاي مو، و تراكم منطقه اهداكننده را ارزيابي نمايد. پزشك بايد يك تخمين واقع گرانه نسبت به تعداد واحد هاي موئي كه ميشود پيوند زد و هزينه عمل لازم براي دستيابي به نتايج مورد انتظار بيمار ارائه دهد.
شخص علاقمند بايد درك كند كه بعلت محدود بودن مقدار موي موجود در منطقه پشت سر (منطقه اهداكننده) بايد خواسته‌هاي خود را واقع گرانه در نظر بگيرد و بايد درك كند كه درحال حاضر با عمل كاشت مو فقط موهاي خود شخص مي‌باشد كه از پشت كه به جلو و يا بالاي سر جابجا ميشود و هنوز نمي‌توان پياز و ريشههاي موي جديدي را ايجاد كرد. همچنين پزشك متخصص بايد تمامي اطلاعات را براي شخص علاقمند فراهم كند تا اينكه آن فرد بتواند تصميم صحيح بگيرد و اگر شكي در تصميم گيري ديد به فرد علاقمند فرصت تصميم گيري بدهد و حتي اگر شده چندين بار مشاوره را تكرار كند تا مطمئن شود كه شخص علاقمند با آگاهي كامل براي عمل برگردد.

1350-72

آيا براي ترميم و جراحي كاشت مو محدوديت سني وجود دارد؟
جراحي ترميم و كاشت مو را معمولا از اواسط دهه 20‌ سالگي به بعد ميشود انجام داد و تا زماني كه وضعيت سلامتي شخصي اجازه بدهد و كيفيت مقدار موي موجود (اهداكننده) در پشت سر خوب باشد محدوديتي ندارد. طرح و تصميم براي هر فردي نسبت به سن شخص متفاوت است كه آن به شرايط و فاكتورهاي بسياري بستگي دارد. براي افرادي كه هنوز خيلي جوان هستند ممكن است همزمان با جراحي ترميمي و كاشت مو از درمانهاي دارويي مانند منوكسيديل و يا پروپيشيا هم استفاده شود.
سئوالات خود را به آدرس

180newport CTR.Dr #160

Newport Beach, CA 92660

و يا با مطب هاي دكتر مشكين در بورلي هيلز – انسينو – نيوپورت بيچ- گلندل و سن دياگو با شماره 0027-219-949  و يا وب سايت www.hairtrans.com تماس بگيريد.

1350-69

1350-70