1352-38

از:مرتضی قمصری
یکی از برنامه های موفق رادیو  برنامه تحت عنوان 7تا 9 با ساسان کمالی است که روزهای جمعه پخش میشود.
از زمانی که این برنامه شروع بکار کرده، رکوردی بزرگ برجای نهاد چراکه دراین برنامه ساسان ابتکارات جالبی  از طریق مصاحبه با دست اندرکاران شعر و موسیقی و تاریخ و غیره انجام میدهد.
هفته گذشته جمعه سوم ماه می ساسان گفتگوی بسیار جالبی با شهلا زولاند خواننده معروف افغان انجام داد که بسیار مورد توجه قرار گرفت خصوصا زمانی که شهلا شعر معروف «نادیا» زنی که بوسیله شوهرش بخاطر خرافات کشته شد با آهنگی از ساخته های فرید زولاند اجرا کرد که بعد از پخش آن از رادیو تلفن های برنامه قطع نمی شد و بطوری که شهلا زولاند اظهار داشت بزودی عازم افغانستان برای اجرای این ترانه معروف میرود . جالب اینکه ساسان از زنان خوب و مبارز افغان از شاعران افغان سخن گفت و شعرهای آنان را از حفظ خواند که نه تنها شهلا زولاند تعجب کرده بود بلکه شنونده ها از طریق فرستادن ایمیل از او تشکر کردند.