1671-2

جلسه امضای کتاب شاهرخ نادری، چهره قدیمی رادیو و البته تهیه کننده معروف و بنام شما و رادیو دو روز تمام با حضور بسیاری از چهره های معروف و مردم علاقمند در یک باغ باصفا در جاده چالوس و در کتابفروشی جاویدان برگزار شد که شاهرخ نادری حدود 200 کتاب را برای دوستداران امضا کرد.
شاهرخ نادری از صاحب نامترین تهیه کنندگان رادیو بود که بسیاری مدیون حمایت های او هستند، بعد از انقلاب هم در گردهم آیی های هنرمندان و یاری رساندن به آنها همیشه پیشقدم بود.

1671-12

1671-3

1671-9

1671-4

1671-5

1671-6

1671-7

1671-8

1671-10