1447-48

شب پر احساس آلبوم تازه ابی

با سپاس از نوید سهیلیان برای بهره از 3 تصویرش

هفته قبل طی شب پرشوری، به مناسبت انتشار تازه ترین آلبوم ابی خواننده محبوب مردم، در بورلی هیلز، هنرمندان و چهره های آشنای شهر گردهم آمدند.
در این شب بیشتر هنرمندان حضور داشتند و به همکار خود ابی تبریک می گفتند.
بمناسبت موفقیت این آلبوم و خدمات ابی به موسیقی، یک هدیه زیبا از روی جلد آلبوم، درون قاب قشنگی به ابی اهدا شد وابتدا فرشید مدیر برنامه های ابی و جوان پرشور وخستگی ناپذیر از همه تشکر کرده و آنگاه ابی از حضورهنرمندان و چهره های معروف سپاسگزاری کرد. آنگاه مهشید همسر همیشه حامی و عاشق اش شب را به آندرانیک چهره ماندنی موزیک تقدیم کرد و از او تجلیل بعمل آورد و اضافه کرد که عواید شب و بخشی از فروش آلبوم به انجمن هنرمندان اهدا میشود تا این انجمن پا بگیرد و این اقدام مورد تشویق همه حاضرین قرار گرفت.

 

1447-52

1447-53

1447-54

1447-55

1447-56

1447-57

1447-58

1447-59

1447-60

1447-61

1447-62

1447-63