از خانواده نوشتن به خصوص تعریف و تمجید کردن دشوار است اما حقیقت و صداقت را در این نوشته کوتاه من باور کنید.
من دارای چهار فرزند پسر و سه نوه دختر می باشم که کوچکترین فرزندم پیام فرزانه نزدیک به سی و هفت سال دارد که زاده امریکا می باشد که من وهمسرم به وجود هر چهارتای آنها افتخار می کنیم ضمن اینکه باید خاطرنشان سازم که در پرورش و تربیت آنها همسرم بیشترین سهم را دارد. پیام بعد از تحصیلات اولیه دانشگاهی در کانزاس به خاطر حرفه ای بودن در بسکتبال بورس تحصیلی گرفت که متاسفانه با شکستن یکی از پاهایش دیگر نتوانست در ورزش بسکتبال فعال باشد و از کانزاس برای ادامه تحصیل به اورگان و هاوائی رفت که در یکی از جزایر هاوائی هونولولو تحصیلات خود را در رشته روانشناسی و بیزینس بپایان رساند که این روزها با داشتن چهار رستوران زنجیره ای Tropics در هونولولو و جزیره بیک ایلند بسیار موفق می باشد، آشنایی پیام با عروس خانم در یکی از همین رستورانها بود که از طریق خواستگاری سنتی و بله برون منجربه عقد وازدواج گردید عروس خانم پانته آ شجاع نام دارد که بعد از تحصیلات اولیه در دانشگاه برکلی در رشته پزشکی ادامه تحصیل می داد که دارای برد پزشک عمومی می باشد و نزدیک به چهارسال در هاوایی اقامت دارد و ضمن طبابت سرپرستی چهار کلینیک را عهده دار می باشد.
عروسی در یک منشن بزرگ در جزیره بیک ایلند برگزار گردید که بیشترین میهمانان از کالیفرنیا آمده بودند.
عکس ها گوشه ای از مراسم عروسی را نشان میدهد.
مجله جوانان این وصلت فرخنده را به خانواده های فرزانه و شجاع تبریک می گوید به ویژه به دوست و همکاران عزیزمان مرتضی و زری فرزانه و با آرزوی خوشبختی و پایداری برای دو زوج جوان.

1543-11

1543-12

1543-13

1543-14

1543-15