1543-16

مراسم خاکسپاری هنرمند مردمی، علی نظری

نام خواننده های کوچه و بازاری1543-25 از دهه چهل با خوانندگانی چون: قاسم جبلی، منوچهر شفیعی، هوشنگ شوکتی، بهرام سیر، مهوش، داود مقامی و … که باید گفت زنده یادان در میان قشر زیادی از مردم برده میشد و این خوانندگان صدایشان آنچنان گل کرده بود که رادیو ایران روزهای چهارشنبه بعد از ظهر نیم ساعت از برنامه موسیقی رادیو را به پخش صدای این خوانندگان اختصاص داده بود. اما در دهه پنجاه توجه به خوانندگان کوچه بازاری بیشتر شد تا آنجا که گاه بعضی از صفحات این خوانندگان از مرز یک میلیون بالا میزد ولی سه تن از این خوانندگان بودند که هر یک در زمان خود در تاترهای لاله زار و کافه و کاباره ها پولسازترین بودند و نامشان بیش از خوانندگان دیگر کوچه و بازار بسر زبانها افتاد. که اولین آنها زنده یاد علی نظری بود با خواندن آهنگهای: سنگ صبور- نفرین- سوگند و مادر بقولی سلطان تاترهای لاله زار و کاباره و کافه ها شد. و دو نفر دیگر سوسن و آغاسی بودند و دیگر خوانندگان کوچه و بازاری از جمله داود مقامی، ایرج مهدیان، حسین موفق، عباس قادری، حسن شجاعی، جواد یساری، پریوش، شهپر، گیتا، سونیا و دهها خواننده دیگر هیچ کدام شهرتشان به پای این سه خواننده که در میان ما نیستند نرسیده بود.
یکشنبه دو هفته قبل در یک روز هوای گرفته و ابری و بارانی خاکسپاری علی نظری با حضور همسر و تنها دخترش و تعدادی از دوستان و فامیل و آشنایان در گورستان وست لیک در کنار زنده یادان ویگن، جهان، طوفان و احسان برگزار شد که متاسفانه این بار به جز سه چهار تن از دیگر هنرمندان خبری نبود.

1543-17

1543-18

1543-19

1543-20

1543-21

1543-22

1543-23

1543-24