1536-12

مراسم رونمایی کتاب دکتر صدرالدین الهی
در مورگان ویکسون تیاتر به روایت تصاویـر

شنبه دوازدهم اکتبر در سالن مورگان ویکسون لوس انجلس، برنامه ای‌ به همت خانم هما سرشار تهیه شده بود و دکتر صدرالدین الهی یکی‌ از فرهیخته‌ترین چهره‌های مطبوعات ایران از آخرین اثر خود ” طفلی صد ساله بنام شعر نو” که از مجموعه گفته گو‌هایش با نادر نادرپور است رونمایی و کتابش را برای دوستداران امضاکرد.
بسیاری از فرهنگ دوستان و چهره‌های مطبوعاتی شهر ما از این برنامه استقبال نموده و سخنرانان این برنامه آقای حسين مهرى، هما سرشار، عترت الهى، مهدى آقازمانى و دكتر ماندانا زنديان بودند.

1536-13

1536-14

1536-15

1536-16

1536-17

1536-18