1677-11

چهره های محبوب مردم در مراسم یادبود پیام فرزند از دست رفته در تصادف مرتضی عقیلی در مراسم ختم او در تهران شرکت داشتند.
نامدارانی چون وحدت، علی پروین، پوری بنایی،بهمن مفید، فاطمه معتمد آریا، اکبر عبدی، مهتاب کرامتی، منوچهر والی زاده، مرضیه برومند و باران کوثری، چنگیز جلیلوند و مردم و دست اندرکاران هنر که کمتر در چنین مراسمی حضور می یابند.

1677-12

1677-13

1677-14

1677-15

1677-17

1677-16

1677-18

1677-19

1677-20

1677-21

1677-22