1475-37

آهنگی تازه باصدای گلپا

1475-38

استاد اکبر گلبایگانی بتازگی آهنگی را بنام «شعر ناگفته» از ساخته های استاد فضل الله توکل خوانده که بصورت تک آهنگ از طریق اینترنت در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. عکس از آخرین عکسهای استاد را در کنار همسرشان نشان می دهد استاد اکبر گلبایگانی دارای دو فرزند دختر می باشند که هر دو دکتر میباشند و ازدواج کردند که باتفاق همسر وفرزندانشان در خارج کشور زندگی میکنند.

نوه فردین

عکس زیر نوه فردین زنده یاد هنرپیشه و کارگردان وتهیه کننده معروف سینما را نشان میدهد، در میان دو خواهرش، که با عکس زنده یاد مقایسه کنید که چقدر شباهت دارد با فردین که اتفاقا نام محمدعلی فردین را بری او انتخاب کردند و تاکنون چند کارگردان برای بازی در فیلم از او دعوت کردند تا در فیلم ایشان بازی کند ولی پدر او یعنی سیاوش فرزند ارشد فردین بخاطر بی احترامی که به پدرش بعد از انقلاب شده اجازه بازی در فیلم را به پسرش محمد علی نداده.

1475-39