1586-37

خاطره سفر گلپا

1586-32

هنوزخاطره سفر و اجرای برنامه های دلنشین گلپا در امریکا، از یادها نرفته است که همه جا از سوی چهره های برجسته موزیک محاصره می شد و گلپا هم بدون واهمه از بازگشت و مواخذه، دوستان قدیمی را به آغوش می کشید و یاد سالهای دور ایران را زنده می کرد.
در این تصویر از راست به چپ: ستار، تورج نگهبان، گلپا، هما میرافشار، و محمود قربانی دیده میشوند.

سپهرنیا هنوز از یادآوری یاران خود چشمانش خیس میشود

1586-33

هربار که با منصور سپهرنیا کمدین قدیمی سینما و تئاتر حرف میزنیم و یادی از یاران وفادار قدیمی اش می کنیم، چشمانش از اشک خیس میشود.
یارانی چون: زنده یادان خسرو پرویزی (کارگردان معروف) علی مرتضوی (سردبیر سابق نشریات سینمایی) تورج نگهبان ترانه سرا و شاعر سرشناس که هرچندگاه یکبار در خانه صمیمی پرویزی دور هم جمع می شدند.

همکاران دیرین در دیداری
جلوی دفتر مجله جوانان در لس آنجلس

1586-34

انگار همین دیروز بود، حدود 25 سال پیش جلوی دفتر جوانان در لس آنجلس، 4 چهره با سابقه رسانه های ایرانی از راست به چپ: استاد فرهنگ فرهی، پرویز کاردان، زنده یاد پرویز شهنواز، شهرام همایون. درست بعد از بازگشت شهنواز از خاوردور و خاور میانه با یک بغل خبر.

آیا جای خالی این نامداران هیچگاه پرمیشود؟

1586-35

این چهره ها در موسیقی ایرانی به راستی هیچگاه تکرار نمیشوند. چهره هایی که هرکدام در بخشی از موسیقی شگفتی آفریدند.
از راست به چپ: مهندس همایون خرم، علی تجویدی، جلیل شهناز، و فرامرز پایور.