1606-22

بعد از سالها حشر و نشر و معاشرت با هنرمندان این مرزو بوم، و خاطرات تلخ و شیرینی که در انبان ذهن جای گرفته و گاه به خود میگویم آیا این همه خواب و خیالی بود؟ از شکوفایی هنرمندانی گمنام و بی ادعا تا به اوج رسیدن و فتح قله های شهرت و افتخار، از اوج شهرت و ثروت خوانندگان و بازیگران دوره پیش از انقلاب تا مهاجرت و ترک شهرت و ثروت برخی از آنان کنارشان بوده ام، با هنرمندان و خوانندگانی که پس از انقلاب و در غربت خوش درخشیدند و آنان که در داخل نیز با همه مشکلات وممنوعیت ها جنگیدند و موفق شدند، با هنرمندان مهاجر که غم غربت را با هرنفس می چشند نشسته ام و با هنرمندانی که ترک وطن برایشان ترک جان بوده و گوشه نشینی و عزلت در ایران را بر غم هجران ترجیح داده نیز همنشینی کرده و گاه از هر کدام در این صفحات یادی کرده و خاطره ای و عکسی گذاشته ام. اینک در روزهای آغازین سال نو ونوروز باستانی شما را به دیدن عکسهایی که از آنان، آنانی که در وطن ماندند ولی فراموش نشدند، آنانی که طعنه ها و نیش ها را به جان خریدند و دم نزدند، آنانی که خاطره و یاد و هنرشان هیچگاه از خاطره جمعی ما ایرانیان پاک نمی شود، کسانی مانند ناصر ملک مطیعی، وحدت، پوری بنایی، محمد متوسلانی، فرانک میرقهاری، مهدی علیمحمدی، منوچهر اسماعیلی و … که مردم و هنرمندان جدید آنها را گرامی میدارند و در جمعشان با غرور دعوتشان می کنند و گرامی میدارند عکسهایی گذاشته ام که میبینید و امیدوارم بپسندید…

1606-17

1606-18

1606-19

1606-20

1606-21

1606-6

1606-7

1606-8

1606-9

1606-10

1606-11

1606-12

1606-13

1606-14

1606-15

1606-16