1602-20

عکس ها از: فریدون میرفخرایی

هفته قبل گروهی از دست اندرکاران رسانه های ایرانی در لس انجلس بروال همه ساله در ضیافت ناهاری که به همت پزشک محبوب جامعه ایرانی برپا شده بود بعد از مدتها به دیدار هم نائل آمدند، به پیشواز نوروز رفتند وچند تن از پیشکسوتان درباره نوروز و فلسفه آن سخن  گفتند. فریدون میرفخرایی این لحظات را با دوربین خود ماندنی کرد.

1602-21

1602-22

1602-23

1602-24

1602-25

1602-26

1602-27

1602-28

1602-29

1602-30

1602-31

1602-32