1723-15

1723-17

با توجه به مشکلاتی که بسیاری از هموطنان مقیم خارج درمورد املاک شان در ایران دارند و اینکه خیلی ها فکر می کنند شانس دستیابی به این املاک را ندارند، با دفتر حقوقی کاوه کشمیری با تخصص دعاوی ارضی واملاک واقع در ایران مصاحبه ای داشتیم.
دفترحقوقی کاوه کشمیری درمورد استرداد املاک ملی ، موات، مصادره و تملک شده توسط دستگاههای دولتی ایران و شهرداریها و دیگر دعاوی تجربه و تخصص دارند.
این هفته سئوالاتی را از جانب خوانندگان مجله جوانان طرح کردیم.

1723-13

اگر ملک و خانه ای درایران داریم که چند دهه است اقدامی برای استرداد آن نکردیم اینک دیر نیست؟ چه مدارک و اسنادی برای این اقدام لازم است؟ چگونه باید وکالت داد؟ آیا افراد داخل ایران قابل اطمینان هستند؟ باید درشروع کار مبلغی پرداخت شود؟ اگر ملک بارها دست به دست گشته باشد چه میشود؟
کاوه کشمیری: بله می شود اقدام کرد، در ایران مرور زمان نداریم. سند، بنچاق، قولنامه و هرگونه مدرکی که دلیل مالکیت باشد. برای وکالت مشکلی نیست و ازکنسولگری میشود اقدام کرد. نحوه پرداخت بستگی به کیس داره و بعد از بررسی پرونده اعلام میشود و دست به دست شدن ملک کار را سخت می کند ولی همچنان میشود اقدام کرد.

1723-14

در ایران دعاوی حقوقی شامل مرور زمان نمی شود وامکان طرح دعوی حتی بعد از گذشت مدت زمان زیادی فراهم است.
در این میان هرگونه سند اعم از اسناد رسمی مانند سند منگوله دار، سند تک برگ، بنچاق، و اسناد عادی مانند قولنامه، بیع نامه، اقرارنامه و… می تواند دراحقاق حقوق شما موثرباشد.
– درصورتی که موکل درایران باشد، قرارداد وکالت نزد وکیل دادگستری و دروکالتنامه های مخصوص کانون وکلا تنظیم می گردد. در صورتی که موکل درخارج از ایران باشد وکالتنامه از طریق کنسولگری های ایران و سامانه تاک که زیرنظر وزارت خارجه ایران است تنظیم می گردد.
در مورد میزان حق الوکاله و پیش پرداخت باید توضیح بدهم بسته به شرایط پرونده اعم از پیچیدگی مدت زمان رسیدگی و حجم کار با توافق طرفین معین میگردد.
و اما دست بدست شدن ملک اگرچه روند رسیدگی به پرونده را پیچیده و دشوار می کند ولی مانع احقاق حقوق موکل نیست و میشود برای استرداد ملک اقدام کرد.
دراین مورد سئوالات بسیار داریم که با جزئیات همراه است و در هفته های آینده به آنها می پردازیم

1723-16