1417-51

1424-68

بعد از ظهر یکشنبه دنباله مسابقات دوره نهایی فوتبال باشگاه های تهران که دراستادیوم امجدیه انجام می شد، حادثه و واقعه تاسف باری روی داد این واقعه کم نظیر در مسابقه بین تیم باشگاه شاهین و دیهیم وابسته به باشگاه تاج بوقوع پیوست، خبرنگار کیهان ورزشی با مسعود برومند، حسین فکری داور مسابقه، خواجه نوری رئیس باشگاه شاهین وسید آقا جلالی مدیر باشگاه تاج- پرویز ابوطالب و مهندس خبیری رئیس فدراسیون فوتبال تماس می گیرد تا نظرات آنها را در کیهان ورزشی برای خوانندگان نشریه خود منعکس نماید.
مسعود برومند، کاپیتان تیم شاهین که خیلی شمرده صحبت می کرد به خبرنگار کیهان ورزشی اظهار میدارد: من چند بار که قصد جلو راندن توپ بدروازه تیم دیهیم را داشتم از طرف بازیکنان آن تیم بمن لگد زده شد، البته در این قسمت من نمی توانم اعتراضی بکنم زیرا این وظیفه داور بودکه می بایست به حریف من اخطار می داد.
من 15 سال است در تیم تهران وملی بازی می کنم و مسابقاتی که به مراتب از این مسابقه مهمتر بوده است داده ام و معتقدم که شکست یا پیروزی برای بازیکن نباید مطرح باشد بلکه هدف همان ورزش است. بهرحال در موقعی که توپ در پای یکی از یاران ما بود ناگهان متوجه شدم که شخصی به همایون بهزادی یکی از بازیکنان ما لگد محکمی زد و اختلاف از همانجا بروز کرد که در نتیجه عده ای وارد زمین شدند، به هواداری تیم دیهیم تاج در حالی که طیورچی دروازه بان تیم تاج و یکی از همراهانش در میان آنها بودند، بمن حمله ور شدند و مرا مضروب کردند. سرانجام بازیکنان تیم ما مرا در میان گرفتند، حالم بهم خورد و مرا به اتاق امجدیه بردند در آنجا بمن کورامین خوراندند. ولی آنچه را که لازم است بگویم، این است که من شخصا به فکری داور مسابقه احترام میگذارم ولکن ایشان را صالح برای داوری این مسابقه نمی دانستم زیرا ایشان مدیر باشگاه دارایی هستند و در مسابقه ما با دیهیم تاج چنانچه ما شکست می خوردیم، تیم باشگاه ایشان دوم میشد و شاید هم ایشان بخاطر رسیدن به این هدف بعضی از فول ها و خطاهای تیم دیهیم را نادیده می گرفت. البته من در این مورد اعتراضی به ایشان ندارم و این نظر من نسبت به صلاحیت داوری او در این مسابقه بود.

نظر فکری داور مسابقه
فکری داور مسابقه گفت: یک هیات سه نفری مرکب از علامیر از طرف باشگاه شاهین، جلالی از باشگاه تاج و اینجانب از طرف باشگاه تهران جوان ماموریت دادند که برای انجام مسابقات و جلوگیری از هرگونه برخورد احتمالی مشاوره کنیم.
طبق تصمیم این هیات دیروز مسابقه تیم شاهین و دیهیم از تاج، اصغر تهرانی برای داوری مسابقه انتخاب شد لیکن او بواسطه کمردرد از داوری مسابقه  عذرخواست. بجای ایشان علامیر تعیین شد لیکن نامبرده قبول نکرد ولی به اتفاق کوزه کنانی بازیکن تیم تاج قبول کردند که من داور باشم، منهم پذیرفتم. در هافتایم اول نتیجه یک بر یک به نفع طرفین پایان یافت و هافتایم دوم که شروع شد. ده دقیقه بیشتر به آخر پایان مسابقه نمانده بود که تیم دیهیم دو گل پی در پی به دروازه شاهین وارد کرد. در این ضمن توپ در پای بغل راست تیم دیهیم بود. برومند جلوی او رفت تا توپ را از پای وی خارج کند. لیکن بغل راست دیهیم که همان پرویز ابوطالب بود از پای او «دریبل» کرد که تماشاچیان برومند را «هو» کردند و برسر همین موضوع برومند عصبانی شد و حتی لگد محکمی به ابوطالب زد و چون «آونتاژ» داشت من سوت نزدم و فول برومند را نگرفتم همین حرکت تماشاچیان سبب شد که نامبرده عصبانیتش شدت پیدا کرد و ناگهان دست ابوطالب را گرفت و چند ضربه مشت به صورت و دهان او وارد کرد.من جلو دویدم و به برومند اخطار کردم زودازمسابقه خارج شود ولی او به اخطار من توجه نکرد و همچنان در زمین ماند. در این وقت تماشاچیان بداخل زمین ریختند. بهزادی بازیکن شاهین بطرفداری از برومند خواست دعوا کند در همین وقت طرفداران دو تیم به جان هم افتادند و در نتیجه عده ای مضروب شدند، چون برومند از دستور من سرپیچی کرد طبق قانون فوتبال بازی را 5 بر صفر به نفع دیهیم پایان دادم. البته این عمل به منزله حاضر نشدن تیم شاهین در مقابل تیم دیهیم تاج تلقی میشود.
من پس از اعلام پایان مسابقه با برومند صحبت کردم وبه او تذکر دادم که مردم او را بخاطر وقار و شخصیتش دوست دارند و این عمل شایسته شأن او نبود.
فکری در پایان گفت طبق تصمیم کمیسیون فوتبال باشگاه برومند به اتهام اهانت به ورزش دو جلسه از بازی محروم میشود. ضمنا از اینکه موضوع واقعه به کلانتری کشیده شده است بی نهایت متاسفم و معتقدم خطاهای ورزشی باید در خود سازمان ورزشی حل و فصل شود.
فکری در پایان اضافه کرد، اینکه برومند در مصاحبه با خبرنگار روزنامه کیهان گفته اند قضاوت طوری بوده که به نفع باشگاه دیگری باشد. باید عرض کنم که نتیجه این بازی در سرنوشت بازیهای دیگری تاثیر نداشت و اگر مقصود برومند باشگاه من یعنی تهران جوان است که من میخواستم با این قضاوت بنفع تیم باشگاه خود عمل کنم باید خاطرنشان کنم که نتیجه این مسابقه هر چه می بود در سرنوشت امتیاز تهران جوان هیچگونه اثری نداشت و اکنون نیز ندارد. من قول میدهم که اگر تیم شاهین در مقابل هر تیم دیگری غیر از دیهیم قرار میگرفت و کار بباخت می کشید کار به اینجا نمی رسید. باشگاه شاهین حاضر است به همه تیمها ببازد ولی از دیهیم و تاج ببرد و یا باشگاه تاج حاضر است از تمام امتیازات خود صرفنظر کند ولی در مقابل شاهین حتی یک امتیاز عقب ننشیند(این گفته فکری کاملا حقیقت دارد)
برای این سبک فکر دلائل مختلفی طرفین اقامه می کنند، بعضی ها باشگاه تاج را منتسب به دستگاه می دانند (دربار) و رضایتی ندارند بهمین جهت طرفدار رقیب مستقیم این تیم هستند معتقدند که شاهینی ها مردانه مبارزه نمی کنند. هر کسی که برای آنها سوت بزند و داوری کند ولی تیمشان ببازد بباد انتقاد و ناسزا می گیرند و موقعیت خود را تشخیص نمی دهند، خیال می کنند که تنها آنها هستند که فوتبال بازی می کنند، دیگران را به حساب نمیآورند طرفداران شاهین با هزار دلیل و برهان خطاهای شاهین ها را می پوشانند. اگر آنها بدترین اعمال را انجام دهند بخصوص در مقابل تاج آنها را ذیحق و محق می دانند و دسته تاج را بباد انتقاد می گیرند. عده ای از مردم کاسه، کوزه را سر تیم تاج می شکنند آن عده از مردم که تا این اندازه گرفتار تعصبند حتی بطرز فکر بازیکنان تاج (که افکار چپ دارند و مردمی هستند) توجهی ندارند، اگر بالفرض با آنها درجریانات سیاسی هم عقیده باشند، معذالک در مقابل تیم «تاج» هم عقیدگی را فراموش می کنند در یک چنین شرایطی دو تیم از من خواهش کردند که قضاوت دو تیم شاهین و دیهیم را بعهده بگیرم.
پرویز ابوطالب که یکی از طرفین نزاع است چنین گفت: برومند با وجود آنکه کاپیتن تیم و دکتر هم هستند، مطالبی را به خبرنگار روزنامه کیهان گفته اند که نادرست است.
من توپ را چند بار از پای برومند گرفتم وتماشاچیان او را هو کردند. برومند ناراحت شد دنبال من دوید دست مرا گرفت و چند مشت و سیلی بمن زد بطوری که خون از دهان من جاری شد. فکری شاهد بود که اصلا من حرفی نزدم.منظور برومند این بود که با ایجاد نزاع بلکه بازی باخته تجدید شود ولی چون از طرف باشگاه و سرپرست تیم سپرده شده بود اگر شما برنده بودید ولو اینکه به شما لگد زدند حرفی نزنید و این کار بعقل بازیکنان «دیهیم» پسندیده بود وچون 6 دقیقه به آخر وقت باقی نمانده بود و ما بازی را برده بودیم. لذا ما هیچی نگفتیم و داود بازی را بنفع ما خاتمه داد. اما در این جریان که 5 نفر توسط برومند، بهزادی مجروح شده بودند به کلانتری شکایت کردند و خوشبختانه با وجود آنکه بازپرس دوست آقایان و خواجه نوری و علامیر و برادر برومند است معهذا قراری به مبلغ 150 هزار ریال برای برومند و سی هزار ریال برای بهزادی صادر کرد و موضوع تحت تعقیب است تا رضایت مجروحین حاصل شود(البته آنها با یک پوزش با هم آشتی کردند).

مهندس خبیری رئیس فدراسیون
زنده نام  مهندس خبیری پس از آغاز صحبت گفتند من از جریان واقعه بی نهایت متاسف و متاثرم بویژه از عملی که برومند انجام داده است من واقعا نمی توانم هنوز این عمل خلاف را هضم کنم چه ایشان درگذشته سمبل اخلاق و وقار و فضیلت بوده اند و چنین خلافی از شخص برومند بسیار بعید بنظر میرسد.
من با نظر فکری و مهندس خبیری در مورد اینکه برومند در فوتبال ایران روزشکاری با شخصیت و بسیار انسان والایی بود موافق هستم  من در نوجوانی و جوانی در باشکاه شاهین بودم و در زمانی که دروازه بان تیم تهران و تیم ملی بازی میکردم و در تمام اردوهایی که برگزار میشد من هرگز از مسعود برومند کوچکترین خلافی و یا درگیری مشاهده نکردم. تا آنجا که بخاطر دارم برومند همیشه کاپیتان تیم های شاهین و تیمهای تهران و ملی بود و این فقط به احترام پیشکسوتی ایشان بود و در جریان بازی در تیم شاهین این عراقی بود که تیم را اداره میکرد برومند بسیار آرام و بندرت اتفاق می افتاد در زمین فوتبال حتی صحبت کند. در تیم تهران و تیم ملی برومند کاپیتان بود ولی یا عراقی یا محمود بیاتی که یک چنین شخصیتی آرام و متین این چنین عکس العملی نشان میدهد جواب آنرا باید دکتری که با ورزش و ورزشکاران و حوادث حاشیه ای ان آشنایی دارد و اگر خودش در جوانی علاقه ای به ورزش داشته بویژه فوتبالیست بوده نظر بدهد و چه کسی بهتر از دکتر دانش فروغی که در مجله وزین جوانان هر هفته در مورد روان شناسی جامعه مطالب ارزنده را بچاپ میرسانند.
ضمنا یادمان باشد که درگیری های ورزشی بین تماشاگران و گاهی بین بازیکنان در تمام ممالک متمدن خیلی بدتر و شدیدتر انجام میگیرد بطوری که عده زیادی از تماشاگران در لندن و فرانسه و آلمان و…. اجازه ورود به استادیوم ها را ندارند، و کشورهای اروپائی به بعضی از تماشاگران متعصب اجازه ورود به کشورشان را نمی دهند و این از مشخصات بازی فوتبالی است که میتواند بیش از صد هزار تماشاگر را به استادیوم بیاورد، در ورزشهای دیگر دو و میدانی که مادر ورزشها می باشد یا در والیبال، وزنه برداری و حتی بسکتبال از این قبیل ورزشها کمتر اتفاق افتاده که بین تماشاگران درگیری ایجاد شود. این ربطی به  متمدن بودن یا متمدن نبودن ممالک و بازیکنان ندارد در ایران بویژه قبل از انقلاب یکی دو بار اتفاق افتاد و آنهم در مسابقات هیجان انگیز بین تیمهای تاج و شاهین درگذشته بود.