1416-7

1422-70

بازی تاج و شاهین قطع شد؟
جمعه 7 شهریور 1337 تیم تاج و شاهین در استادیوم امجدیه با حضور 000/20 تماشاگر روبروی هم قرار گرفتند تا برنده کاپ حذفی باشگاهها تعیین شود. بگفته داور مسابقه زنده یاد اصغر تهرانی حدود 7 دقیقه به اتمام بازی، تیم تاج 3 بر 2 برنده بازی بود که زنده یاد دکتراکرامی از پشت دروازه ای که من درون آن بودم به بازیکنان شاهین میگفت به اصغر بگوئید که چشمتان در تاریکی توپ را نمی بیند، بازیکنان صدای دکتر را نمی شنیدند و من به احترام دکتر، نزدیکترین فرد تیم شاهین که ایرج عرفان بود را صدا زدم. دکتر هم آنچه که می خواست به عرفان گفت واو هم توپ را با دست برداشت و رفت پیش داور گفت آقای دکتر اکرامی میگویند هوا تاریک است چشمپ بازیکنان توپ را تشخیص نمی دهد! و طبق مقررات باید سوت بازی را بصدا در آورید. تا این لحظه 1-3 تاج برنده بازی بود. بازی همچنان ادامه داشت که تیم شاهین دومین گل را زد نتیجه 2- 3  شد. توپ را گذاشتیم روی خط و با اولین ضربه به توپ داور سوت پایان بازی را کشید و گفت دیگر قادر به دیدن نیستم و نمی توانم بازی را اداره نمایم.
بازیکنان شاهین از تصمیم داور خوشحال و ما هاج وواج از قضاوت داور، حرفی نداشتیم بزنیم و با قیافه ناراحت رفتیم جلوی جایگاه. میزی گذاشته بودند وگلدان نقره ای نسبتا بزرگی روی میز بود.
همه دور میز جمع شده بودند و آماده که کاپ قهرمانی را بدست نادر کاپیتان تیم تاج بدهند که با سوت اصغر تهرانی همه برنامه ها بهم خورد. تیمسار ایزدپناه زودتر از همه متوجه جریان گردید و با تجربه ای که داشت ومیدانست که سرانجام این قضیه کش پیدا خواهد کرد و برای اینکه گرفتار نشود بدون اینکه دیگران متوجه شوند فرار را برقرار ترجیح داد.
(تیمسار ایزدپناه سالهای گذشته از ارتش بازنشسته شده بود وبا لباس شخصی رفت وآمد میکرد کارمندان وورزشکاران زیاد به او توجهی نمی کردند. این بود که در جشن 28 مرداد از یک موقعیت استثنایی استفاده کرد و از مادر شاه خواهش کرد اعلیحضرت اجازه فرمایند ایزدپناه با لباس ارتشی در سازمان تربیت بدنی مشغول انجام وظیفه باشد. اجازه دربار صادر شد و از آن روز دستورات تیمسار بنحو دلخواه انجام گرفت و توانست چند سالی با خیال راحت دراین پست انجام وظیفه نماید و در تمام مجامع با لباس تیمساری حضور پیدا کند(بعضی ها در لباس شخصی کاری از دستشان بر نمی آید) بعد از تیمسار ایزد پناه راه برای تیمسارانی که درارتش جایی داشتند ومورد بی مهری قرار می گرفتند باز شد.
حسین مبشر و چند نفر از اعضاء فدراسیون فوتبال و دو تیم تاج و شاهین دور میزی که جوایز روی آن قرار داشت ایستاده بودند.همینطور که درعکس دیده میشود محمود بیاتی با اصغر تهرانی داور مسابقه درحال گفتگو هستند وحسین مبشر ناظر این بحث و جدل می باشد محمود به داور اعتراض می کند که هوا آنقدرها هم تاریک نیست می توانستید این 7 دقیقه هم تحمل کنید ولی داور سوت پایان بازی را زده بود واعتراض هم هرچند درست، جایی برای تجدید بازی گذاشت و کمتر داوری در تصمیم خود تجدیدنظر می کند. مبشر میرود که کاپ را بردارد ببرد فدراسیون، ولی محمود زودتر از او کاپ را بر میدارد و میدهد به دست کوزه کنانی، او هم آنرا به نادر کاپیتان تیم و نفر سوم ایرج حاتم کاپ را ازنادر می گیرد و فرار به سوی تماشاگران تاج و از آنجا به رخت کنی که در زیر جایگاه قراردارد. تماشاگران تاج شاد از اینکه کاپ را بدست آورده اند وتماشاگران شاهین ناراحت از باخت تیم شاهین. تماشاگران اغلب از مقررات فوتبال آشنایی کاملی ندارند با توجه به جّو بوجود آمده هر کدام برداشت خود را دارند و سر در گُم  که نتیجه این بازی چه خواهد شد پس از مدتی جار و جنجال استادیوم را ترک می کنند. تماشاگران شاهین فریاد میزدند که کاپ را دزدیدند و تماشاگران تاج خوشحال ازاینکه قهرمان جام حذفی شده اند میروند باشگاه و به رقص و پایکوبی مشغول می شوند غافل از اینکه نتیجه بازی آنچه آنها فکر می کنند نیست و شب را تا صبح با خوش خیالی بسر می برند.
روز شنبه کیهان ورزشی با این تیتر مطلب منتشر شد:
 بازی تاج و شاهین قطع شد! بازی خوب، داور قاطع، هوا تاریک، مردم دیوانه. کاپ پا در هوا. تیم تاج تا لحظه آخر با اختلاف یک گل از تیم شاهین جلو بود….
شنیده ایدکه می گویند، خشت اول چون نهد معمار کج  – تا ثریا می رود دیوار کج
مسابقه طبق دعوت نامه می بایست سر ساعت 5 شروع میشد با اینکه تازه ساعت 5/4 ساعت مناسبی جهت آغاز مسابقه نبود ومسابقه طبعا به تاریکی می انجامید این تاخیر در آغاز موجب پیش آمدن حادثه دیروز گردید و ….. عین اظهاراتی را که طرفین ذینفع کرده اند درج می نمائیم..

1422-71

داور مسابقه: آقای تهرانی داور مسابقه گفت من تا قبل از تاریکی بازی را خوب اداره کردم. هفت دقیقه به پایان بازی چشمم زمین را می دید و می توانستم قضاوت کنم اما بعد از آن دیگر قادر به تشخیص نبودم و گناهی هم ندارم من شخصا گزارش می دهم که هفت دقیقه به آخر بازی را با نتیجه 2-3 اداره کردم و بعد از آن هم چشمم ندید وبازی را ختم نمودم. از آن به بعد دیگر با من نیست بلکه با فدراسیون است که باید در این مورد تصمیم بگیرد و عمل کند( گل اول تاج را کوزه کنانی زد گل دوم را در اثر اشتباه دروازه بان کاوسی باز توسط کوزه کنانی انجام گرفت. گل اول شاهین را برومند وارد دروازه تاج نمود. تاجی ها که موقعیت خود را خطرناک می دیدند با حمله مرتبه سوم خود دروازه را به خطر انداختند، پاس به جدیکار داده شد و جدیکار برای اولین بار و آخرین بار طی بازی دیروز توپ را بطرز عالی و تحسین انگیزی با سر وارد دروازه نمود. تا این جای کار تیم تاج 3 گل زده و یک گل خورده طبق نوشته خبرنگار کیهان ورزشی… اکثرکسانی که مرا می شناسند، معتقدند که نوشته ام از شائبه غرض خالی است و بهمین جهت صلاح در آن می دانم که مسابقه تاج و شاهین را خودم بنویسم…  دیروز من مثل یک دوربین عکاسی کار کرده ام… و اما گزارش بازی ادامه دارد تااینجای بازی تیم تاج 1-3 پیروز میدان است… باز هم تیتر کیهان ورزشی عوض شد توپ به وسط میدان آمد. باز هم حمله بروی دروازه تیم تاج آغاز گردید و در تاریکی مطلق … برومند گل دوم را وارد دروازه تاج کرد و سوت داور بصدا در آمد در این موقع چند دقیقه ای بیشتر به پایان بازی نمانده بود سوت اول برای قبول گل (در تاریکی مطلق) و سوت دوم برای پایان بازی بود.

رئیس فدراسیون: آقای مبشتر گفت من شخصا رئیس فدراسیون هستم کوچکترین نظری در این مورد ندارم. البته بلافاصله بعد از مسابقه جلسه فدراسیون را تشکیل دادیم و چون گزارش داور نرسیده بود منتظر ماندیم که گزارش داور برسد و فکر می کنم فردا صبح فدراسیون نظر خود را اعلام دارد.نظر فدراسیون روشن است اگر داور گزارش داد که من بازی را 2-3 ختم کردم برد با تاج است و اگر گزارش داد که بازی را متوقف نمودم بازی باید تکرار شود.
بازیکنان شاهین. ما تابع قانون هستیم و هر امری را که داور صلاح بداند محترم می شمریم (آقای تهرانی معلم ورزش دبیرستان هدف بود که دکتر اکرامی هم یکی از سهامداران بود) داور حق دارد بهر علتی که ادامه بازی را غیر ممکن سازد بازی را ختم کند و بعد اینکه مراتب را به هیئت فوتبال فدراسیون خاطرنشان کرد بازی را به جلسه دیگر موکول کند. این حق را مقررات بین المللی به داور داده است و نه تنها دراین مورد بلکه در موارد دیگر از قبیل طوفان، هوا، مزاحمت تماشاچیان، وضع خطرناک بازیکنان، داور صاحب حق فوق میباشد. دو گل از سه گل تیم تاج و یک گل تیم شاهین به سبب تاریکی هوا وارد دروازه شد بنابراین حق همان بودکه داور عمل کرد.
مدیر باشگاه تاج اظهار داشت: شکست و پیروزی برای باشگاه تاج در میدان های ورزشی یکسان است.
برومند کاپیتان شاهین: ما برای پیروزی واقعی تلاش می کنیم و درعین حال برای داور و قانون احترام می گذاریم. اگر داور عین مورد را درباره ما اجرا کرده بود کوچکترین اعتراضی نمی نمودیم. من شخصا اعتقاد دارم که در هفت دقیقه آخر بازی غیر ممکن شده بود و این گناه به گردن کسانی است که مسابقه را با تاخیر آغاز کردند. بهرحال بنظر من رای داور محترم است بازی باید بار دیگر تجدید شود. کاپ باید به فدراسیون برگردانده شود و پس از یک مسابقه دیگر بدست کسی که حق تصاحب آنرا دارد برسد.
نادر کاپیتن تاج: داور مسابقه قبل از بازی به کاپیتن های دو تیم یادآور شد چنانچه هوا تاریک شد تیمی که امتیاز بیشتری دارد برنده اعلام می گردد. چنانچه مساوی بودند بازی تجدید خواهد شد. بعد نمی دانم چطور تغییر عقیده داده شد به هرحال فکر میکنم قضاوت هزاران نفری که تا پاسی از شب در باشگاه تاج گرد آمده و برای پیروزی قهرمانان این باشگاه فریاد شادی می کشیدند باید کافی باشد. کاش شما در آن لحظه در باشگاه بودید و میدیدید که برنده واقعی کیست دیگر عرضی ندارم.
خلاصه ای از بازی جنجال برانگیز تاج و شاهین و نظر داور و بقیه دست اندرکاران فوتبال بودکه در جهان ورزشی شماره 13 سال سوم مسلسل 143 شنبه 8 شهریور 1337 به چاپ رسیده بود.