بدنبال امضاء و رسمی شدن معاهده هسته ای
سرنوشت کسانی که در ایران مایملک و اندوخته دارند چه می شود؟

1513-56

دکتر زهره میزراحی
در1513-60 پی امضا و رسمی شدن معاهده هسته ای بین دولت های ایران و امریکا (Iran Deal) بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی نقدهای مختلف و جنجالی را ایراد کردند. بسیاری از آنان این قدم را اشتباه محض از طرف دولت و سیاست امریکا می پنداشتند در صورتی که بعضی دیگر این معاهده تاریخی را کلید راهگشائی در ایجاد روابط حسنه در آینده تلقی می کردند.
در این راستا گروه عظیمی از ایرانیان که در اکناف دنیا پراکنده هستند بخصوص اتباع امریکا نگران دارایی های توقیف شده خود توسط جمهوری اسلامی که سالها بلاتکلیف مانده است می باشند. ترس از عواقب جانی، مالی، امنیتی و یا غیره توسط حکومت و یا دادگاههای ایران مانع از این شده است که صاحبان این اموال و یا قربانیان این مصادره های دولتی بتوانند پیگیری حقوق قانونی خود را در ایران به انجام برسانند.
واقعیتی را که نمی توان انکار نمود مارکت حاصلخیز ایران که آماده رشد و نمو است، جامعه ای که جوانان و تحصیلکرده های آن آماده نوآوری و گسترش پدیده های اقتصادی و تکنولوژی و یا حتی مبادلات فکری است. از این رو در سایه معاهده (Iran Deal) بسیاری شرکتهای امریکایی و بین المللی در پشت مرزهای ایران مشغول برنامه ریزی های گسترده ای جهت عملی کردن این طرح ها هستند. بسیاری از آنان توسط دولت ایران مورد دعوت قرار گرفته اند تا با همکاری با هم بتوانند ساختارهای جدیدی را به مارکت ایران ببرند و حتی تاسیسات کهنه و قدیمی را نوسازی کنند.
نقطه مقابل این حرکت به سمت ایران، ایجاد رابطه و گشایش اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری بسیاری از سازمان های دولتی ایران در امریکا خواهد بود. از این رو بیش از سی سال و اندی دولت و حکومت ایران که به دلیل تحریم های مختلف، بخصوص سپاه که فعالیت خود را پشت پرده های سازمانهای خصوصی، بنیادهای فرهنگی و یا بنام عوامل خود در امریکا مشغول به سرمایه گذاری و تجارت بوده اند، ناگزیر بطور علنی وارد اینگونه قراردادها میشوند.

1513-57

1513-58

در این راستا است که روزنه امید و نوید بخشی برای بسیاری از صاحبان دارایی های مصادره شده باز خواهد شد که بدون ترس و واهمه از عاقبت دادخواهی اقدام به بازپس گیری حق وحقوقشان کنند.
بدون شک موانع قانونی زیادی در این مسیر وجود دارد ولی واقعیت غیرقابل انکار برای مدعیان ایرانیان اتباع امریکا تاریخچه وسیعی از اینگونه دادخواهی هاست که در طول سالهای گذشته با استفاده از سیستم حقوقی، عدالتی و دادخواهی در امریکا بوده است که دادگاههای فدرال امریکا مدافع آنان بوده است.
اگر در گذشته قربانیان اموال مصادره شده نتوانسته اند در این زمینه در پی حق و حقوق در ایران دادخواهی کرده و یا پیگیر این ادعاهای قانونی باشند، بخصوص اقلیت مذهبی، آینده درخشانی زیر چتر «معاهده ایران Iran Deal » در انتظار آنان می باشد که شاید بالاخره بتوان به آن رسید.

***

این یادداشت حقوقی و قانونی توسط دکتر زهره میزراحی، وکیل دادگاههای فدرال امریکا تهیه و تنظیم شده است.

1513-59