Slideshow

زهره و منوچهر اثر پرآوازه ي ايرج ميرزا
 15 ‌و 16‌ و 17‌ جولاي در تاتر The Broad Stage‌
به كارگرداني شاهرخ مشكين قلم بروي صحنه مي‌رود