Capture

خبر اختصاصی
بدنبال خبر بی پایه و اساس درگذشت بهروز وثوقی بروی فیس بوک، مهدی ذکایی بلافاصله با بهروز وثوقی یک مصاحبه اختصاصی در رادیو جوانان انجام داد تا نگرانی میلیونها طرفدار او در سراسر جهان برطرف شود

http://www.official.fm/tracks/hF6r?from=flash