«مژده حبیبی» چهره محبوب رادیو تلویزیونی، اینروزها برنامه جدیدی را در شبکه تلویزیونی اندیشه آغاز کرده است.
مژده که یک برنامه بسیار موفق در شبکه پارس داشت بدلایلی آنرا متوقف نموده و اینک همان برنامه خبری را از دوشنبه تا جمعه به مدت نیم ساعت در 3 و 8 بعد از ظهر اجرا می کند.
مژده خود اخبار روز ایران و جهان را تهیه ، ترجمه و ادیت کرده و سپس خود با مهارت همیشگی اجرا می کند.
مژده حبیبی که همیشه برنامه اش مورد اعتماد مردم بوده می گوید من این درس را از استادم ثابت ایمانی آموختم، اینکه باید در ارائه خبر امانت و مسئولیت را رعایت کرد، یاد گرفتم هیچگاه نباید خبری به مردم دادکه فردایش تکذیب کنیم. چون مردم وقتی به یک منبع خبر ایمان و اعتقاد پیدا می کنند انتظارشان بالا میرود و باید این اعتقاد، اعتماد و انتظار را برآورد کرد.
بامژده که یک برنامه محبوب رادیویی در 670 دارد در هفته های آینده گفتگویی خواهیم داشت.

1350-45