1464-91

1739-69

1739-70

9‌1739-76 تا 10‌صبح: گفتگو با منصور سپهرنیا
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو باعلی مسعودی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌ تا 9‌: گفتگو افشین گرگین و مهدی ذکایی
9‌ تا 10‌: گفتگو با سپهرنیا
10‌تا 11‌: گفتگو با علی مسعودی
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12 تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1739-71

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1739-72

9 1739-77تا 10صبح: گفتگو با دکتر راسخی
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: صبح آدینه با احمد آزاد
12تا2‌: گفتگو با مسعود فردمنش
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد
8‌ تا 9 شب:گفتگو با سلمان محمدی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر راسخی
10‌ تا 11‌: گفتگو با مسعود فردمنش
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1739-73

9‌1739-78 تا 11 صبح: گفتگو با مرسده
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: صبح آدینه با احمد آزاد
يك تا 2‌: گفتگو با محمد ایزد مهر
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: مرسده
10 تا 11: گفتگو با افشین گرگین و مهدی ذکایی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1739-74

9‌1739-79 تا 10‌صبح: گفتگو با دکتر امیر حمیدی
10‌ تا 11: گفتگوی استاد فرهی و سروش ایزادی
11 تا 12 شب: موسیقی کلاسیک
12 تا 1 شب: یادی از سهراب اخوان
7 تا 8 شب: گفتگوی زنده یاد منوچهر سخائی و پروا
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر حمیدی
10 تا11 شب: گفتگو با وحدت
11 تا 12: یادی از سهراب اخوان

 

 

 

1739-75

9‌1739-80 تا 10‌ صبح: گفتگوبیژن قادری و ابی لیتلز
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: شیلا
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو باجهانبخش پازوکی
8 تا 9: موسیقی کردی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگوبیژن قادری
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها