1464-91

1616-12

1616-13

9‌ 1616-20تا10‌صبح: گفتگو با علی کوره چیان هنرمند مجسمه ساز و آرشیتکت
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با ژیلا اتلیه- فشن دیزاینر
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: یک قاشق شکر با سهراب اخوان
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با دکتر برونو کاپوریمو(2)
9‌ تا 10‌: گفتگو با علی کوره چیان
10‌تا 11‌: گفتگو با ژیلا آتلیه
11‌ تا 12‌:موسیقی بندری
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1616-14

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1616-15

91616-21 تا10صبح:گفتگو بازنده یاد ناصر چشم آذر (آخرین مصاحبه)
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با هوشمند عقیلی
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1616-16

9‌1616-22 تا 10‌ صبح: گفتگو با آپیک یوسفیان
10تا 11‌: موسیقی روز آمریکا
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یادی از عطا اله خرم
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1616-17

9‌1616-23 تا10‌صبح: گفتگو با مسعود اسداللهی(2)
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر برونو کاپوریمو (2)
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با همایون بازیگر قدیمی (درخواست شده)
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با مسعود اسداللهی
10 تا11 شب:گفتگوبا عبدالله ناظمی
11 تا 12: «خنیاگران»

1616-18

9‌1616-24 تا 10‌صبح: گفتگو با داوود بهبودی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با احمد آزاد
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: مصاحبه با داوود بهبودی
8 تا 9: گفتگو با بهروز جلیلی
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.