1464-91

9‌ تا10‌صبح: گفتگو با کاپیتان بهنام ( درخواست شده )
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا 2‌: گفتگوبا منیژه تیموری
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگوسلیمان همصدا
9‌ تا 10‌: گفتگو با کاپیتان بهنام
10‌تا 11‌: شعرخوانی فریدون فرخزاد
11‌ تا 12‌: صبح جمعه با رادیو
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

9 تا10صبح: گفتگوزنده‌یاد فرهنگ فرهی و سلی
10 تا 11: گفتگو اسلام شمس و حسین مجید

11 تا 12: صبح آدینه با احمد آزاد
12تا2‌: گفتگو با دکتر سیما کنگاوری
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد
8‌ تا 9 شب:گفتگو با سلمان محمدی
9 تا 10 شب: گفتگو فرهی و سلی
10‌ تا 11‌: گفتگو اسلام شمس و حسین مجید
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

9‌ تا 11 صبح: گفتگو با دکتر آریا شمعی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: صبح آدینه با احمد آزاد
1 تا 2‌: گفتگو با سرور نیری
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: شعر خوانی هنگامه افشار
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با رویا یاوری
9‌ تا 10‌: دکترآریا شمعی
10 تا 11: گفتگو با سرور نیری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

9‌ تا10‌صبح: گفتگو فرهی و سروش ایزدی
10‌ تا 11: شعرخوانی فریدون فرخزاد
11 تا 12 شب: موسیقی کلاسیک
12 تا 1 شب: یادی از سهراب اخوان
7 تا 8 شب: گفتگوی با فرانک
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با فرهی و سروش ایزدی
10 تا11 شب: گفتگو با فرانک
11 تا 12: یادی از سهراب اخوان

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با شهبال شب‌پره
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا 1: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
1 تا 2‌: گفتگو با دکتر حاجیان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با شهبال
8 تا 9: موسیقی کردی
9‌ تا 10‌: گفتگوی با دکتر حاجیان
10‌تا 11‌: برنامه شیلا
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.