1356-57

این هفته در برنامه رادیو جوانان، برنامه های بسیار شنیدنی برایتان داریم یک ساعت برنامه ویژه احمد آزاد با فریدون فرخزاد با حضور فرامرز اصلانی، شهره، سوسن،  فیروزه، شاباجی خانم و همچنین گفتگو با منشه امیر که روز جمعه 7 جون از ساعت 10 تا 11 صبح و از ساعت 11 تا 12 و همچنین روز سه شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح و 9 تا 10 شب.
همچنین برنامه یک ساعته  Masa Appeal یک مصاحبه داغ با Palmer Davis  ستاره فیلم جدید Stepping High روز جمعه 7 جون از ساعت 12 تا یک بعد از ظهر  ومصاحبه  فرح شکوهی با بازیگر ایتالیایی الاصل Massi Furlan بازیگر سریال های تلویزیونی و  فیلم Batman روز دوشنبه 10 جون ازساعت یک تا 2 بعد از ظهر و 7 تا 8 شب
و برنامه های جدید گپ با آقای برادران کارشناس ورزش، چهارشنبه 12 جون ساعت 9 تا 10 صبح و 9 تا 10 شب و گورگن جمعه 7 جون 9 تا 10 صبح و 8تا 9 شب، گپ با کامبیز ضرغام در فرانسه 11 جون و حسین رضائی پور درلندن 13 جون و مصاحبه فرح شکوهی با ریتاگری سه شنبه 11 جون از ساعت 11 تا 12 ظهر و 11 تا 12 شب. برنامه گفتگو با دکتر کنگاوری دوشنبه 10 جون، 11 تا 12 صبح و 9 تا 10 شب.

1356-60