1355-89

از دو هفته قبل با همت و یاری احمد آزاد هنرمند سرشناس ما یک سری برنامه های سابق رادیو ایران قبل از انقلاب را دستچین کرده ایم که پخش آنها از رادیو جوانان با استقبال پرشوری در سراسر جهان روبرو شد.
این هفته دو برنامه دیگر راکه یکی از آنها باهمکاری مهدی سهیلی، فرخ روی پارسای وزیر سابق آموزش و پرورش، فرهنگ شریف و گلپایگانی در جمعه 31 جون همین هفته که ساعت 10تا 11 صبح و11 تا 12 شب .
برنامه دوم که در بزم خصوصی جلیل شهناز، تجویدی، ایرج، و همچنین برنامه ای با حضور فرهنگ شریف، ایرج ، اسدالله و جهانگیر ملک، کسائی و مهدی سهیلی در روز سه شنبه 4جون از 10تا 11 صبح و 9 تا 10 شب پخش میشود که از جاودانه های رادیو و موسیقی کلاسیک ایران وهنرمندان تکرار نشدنی است.

1355-88

1355-90